Novi standardi


Standard SIST EN 50561-1:2014 določa meje in metode merjenja karakteristik radijskih motenj za aparate, ki se uporabljajo za hišne komunikacije in za prenosni medij uporabljajo nizkonapetostno električno inštalacijo.

Standard SIST EN 4179:2022 se uporablja za osebje, ki z metodami neporušitvenih preiskav preskuša in/ali odobrava materiale, izdelke, komponente, sklope in podsklope.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – junij 2022.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v juniju 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v maju 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – maj 2022.