Novi standardi


Standard SIST EN 15628:2014 določa kvalifikacijo osebja glede na naloge, ki jih je treba izvajati v okviru vzdrževanja objektov, infrastrukture in proizvodnih sistemov.

SIST HD 60364-5-534:2016 podaja zahteve za postavitev in izbiro naprav za prenapetostno zaščito v inštalacijah stavb za doseganje omejitve začasne prenapetosti atmosferskega izvora, ki jih prenaša distribucijski sistem, in zaščito pred stikalno prenapetostjo, ki jo povzroči oprema v inštalaciji. Izbira in postavitev naprav za prenapetostno zaščito je potrebna tudi za zaščito pred neposrednimi udari strele ali udari strele v bližini stavb.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – februar 2023.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v februarju 2023 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Standard SIST HD 60364-4-41:2017 določa bistvene zahteve za zaščito ljudi in živali pred električnim udarom, vključno z osnovno zaščito (zaščito pred neposrednim dotikom) in zaščito ob okvari (zaščito pri posrednem dotiku). Obravnava tudi uporabo in usklajevanje teh zahtev glede na zunanje vplive. Podane so tudi zahteve za uporabo dodatne zaščite v določenih primerih.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v januarju 2023 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.