Novi standardi


Ta dokument zagotavlja smernice o obvladovanju tveganja, s katerim se soočajo organizacije. Uporabo teh smernic je mogoče prilagoditi vsaki organizaciji in njenemu kontekstu.

Ta del IEC 62446 opredeljuje informacije in dokumentacijo, ki mora biti izročena uporabniku ob prevzemu nameščenega in na omrežje priključenega fotonapetostnega sistema.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v januarju 2019 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – januar 2019.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v decembru 2018 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – december 2018.