Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi prevodi standardov


Standard SIST EN ISO 20347:2022 določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za delovno obutev, namenjeno splošni uporabi.

Standard SIST EN ISO 20346:2022 določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za varovalno obutev, namenjeno splošni uporabi.

Standard SIST EN ISO 20345:2022 določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za zaščitno obutev, namenjeno splošni uporabi.

Standard SIST EN ISO 80000-5:2019 podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine s področja termodinamike. Kjer je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni faktorji).

Standard SIST EN 50183:2000 se uporablja za toplotno obdelane žice iz zlitine aluminija, magnezija in silicija za izdelavo opletenih vodnikov za nadzemni prenos električne energije.

Standard SIST EN ISO 80000-1:2023 podaja splošne informacije in definicije, ki se nanašajo na veličine, sisteme veličin, enote, simbole veličin in enot ter na koherentne (soodvisne) sisteme enot, zlasti mednarodni sistem veličin (ISQ).