Novi prevodi standardov


Standard SIST EN 50575:2014 določa zahteve za lastnost odziv na ogenj ter metode preskušanja in ocenjevanja električnih kablov, ki se uporabljajo za oskrbo z električno energijo ter za krmiljenje in komunikacijo ter so namenjeni za uporabo za gradbena dela in za katere veljajo zahteve za lastnost odziv na ogenj.

Standard SIST EN 50655-2:2018 določa metode in zahteve za identifikacijo (kot je določeno v 3.13) toplotno skrčljivih komponent, uporabljenih za električno izolacijo in/ali električno izolacijo in mehansko zaščito v kabelskih priborih za nizko in srednjo napetost, kot je določeno v EN 60393, HD 629.1 in HD 629.2.

Standard SIST ISO 25551:2022 določa zahteve in podaja smernice za organizacijski program za oskrbovalce, ki skrbijo za:

Namen tega dokumenta je navesti zahteve za dokazovanje, da je za naprave SRD, ki naj bi se uporabljale v naslednjih vrstah opreme, mogoče domnevati skladnost z bistvenimi zahtevami člena 3.2 Direktive 2014/53/EU [i.1] pod pogoji iz dodatka A.

Namen standarda SIST EN 50386:2010 je opredeliti zahteve in dimenzije skoznjikov za napetosti do 1 000 V in naznačene toke od 250 A do 5 000 A za transformatorje, polnjene z izolacijsko tekočino.

SIST EN ISO 80000-4:2019 podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine s področja mehanike. Kadar je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni dejavniki).