AKTUALNO

Seminarji

  • 16.03.2021, 10:00 Predstavitev novosti, ki jih prinaša NOVA serija standardov SIST EN 61439

    Namen seminarja je seznanitev in razumevanje načrtovanja stikalno krmilnih naprav po ustrezni zakonodaji oziroma standardih. Seznanili vas bomo s tehnično zakonodajo, povezavo med evropskimi direktivami, zakonsko podlago za sklicevanje na slovenske standarde v predpisih, postopkih ugotavljanja skladnosti, nivojih standardizacije, pripravo standardov in veljavnost ter prehodna obdobja standardov....

  • 18.03.2021, 10:00 CE označevanje tehnično zahtevnejših proizvodov na PRIMERIH UDELEŽENCEV

    Spletni seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode (stroji, tlačne posode, električni in elektronski proizvodi, medicinski proizvodi, osebna varovalna oprema), podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo, predvsem...

  • 25.03.2021, 10:00 Predstavitev novih standardov s področja varovalčnih sistemov

    Na seminarju bo podrobno predstavljena vsebina novih standardov s področja varovalčnih sistemov s poudarkom na praktičnih informacijah, na podlagi prikazanih primerov iz prakse se bomo pogovarjali o pravilni uporabi standardov, razloženi bodo postopki za pravilno dimenzioniranje nadtokovne zaščite posameznih vrst električnih inštalacij....

Prikaži vse