Novi standardi


Standard SIST EN 50575:2014 določa zahteve za lastnost odziv na ogenj ter metode preskušanja in ocenjevanja električnih kablov, ki se uporabljajo za oskrbo z električno energijo ter za krmiljenje in komunikacijo ter so namenjeni za uporabo za gradbena dela in za katere veljajo zahteve za lastnost odziv na ogenj.

Standard SIST EN 50655-2:2018 določa metode in zahteve za identifikacijo (kot je določeno v 3.13) toplotno skrčljivih komponent, uporabljenih za električno izolacijo in/ali električno izolacijo in mehansko zaščito v kabelskih priborih za nizko in srednjo napetost, kot je določeno v EN 60393, HD 629.1 in HD 629.2.

Standard SIST ISO 25551:2022 določa zahteve in podaja smernice za organizacijski program za oskrbovalce, ki skrbijo za:

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – februar 2024.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v februarju 2024 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – januar 2024.