Novi standardi


Standard SIST IEC 60479-2:2020 opisuje učinke na človekovo telo, ko skozenj teče sinusni izmenični tok v frekvenčnem območju nad 100 Hz.

Standard SIST IEC 60479-1:2020 zagotavlja osnovne napotke o učinkih udarnega toka na ljudi in živali.

SIST EN ISO 80000-3:2020 Ta dokument podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine prostora in časa. Kjer je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni faktorji).

SIST EN ISO 80000-2:2019 opredeljuje matematične simbole, razlaga njihov pomen in podaja besedne ekvivalente ter uporabo.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – september 2023.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v septembru 2023 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.