Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v maju 2024 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Standard SIST EN ISO 20347:2022 določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za delovno obutev, namenjeno splošni uporabi.

Standard SIST EN ISO 20346:2022 določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za varovalno obutev, namenjeno splošni uporabi.

Standard SIST EN ISO 20345:2022 določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za zaščitno obutev, namenjeno splošni uporabi.

Standard SIST EN ISO 80000-5:2019 podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine s področja termodinamike. Kjer je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni faktorji).

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – april 2024.