Novi standardi


Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – april 2024.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v aprilu 2024 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Standard SIST EN 50183:2000 se uporablja za toplotno obdelane žice iz zlitine aluminija, magnezija in silicija za izdelavo opletenih vodnikov za nadzemni prenos električne energije.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v marcu 2024 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – marec 2024.

Standard SIST EN ISO 80000-1:2023 podaja splošne informacije in definicije, ki se nanašajo na veličine, sisteme veličin, enote, simbole veličin in enot ter na koherentne (soodvisne) sisteme enot, zlasti mednarodni sistem veličin (ISQ).