Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Evropska standardizacija


NOSILCI EVROPSKE STANDARDIZACIJE

Evropske standarde (EN) in standardizacijske dokumente pripravljajo tri organizacije:

 

 CEN - Evropski komite za standardizacijo

Evropski komite za standardizacijo - CEN (www.cen.eu) ima nalogo spodbujanja in promoviranja prostovoljne standardizacije v Evropi in povezovanja evropske standardizacije z mednarodno. Harmonizacija zmanjšuje ovire v trgovini ter zvišuje stopnjo varnosti ter omogoča izmenjljivost in združljivost izdelkov, sistemov in storitev. CEN pripravlja evropske standarde (EN) in standardizacijske dokumente na vseh področjih standardizacije, razen elektrotehnike in telekomunikacij. Delo CEN temelji na odprtosti in preglednosti (vsi nacionalni organi so dolžni zagotoviti, da njihove delegacije uravnoteženo zastopajo mnenja vseh zainteresiranih), konsenzu (sporazumi med zainteresiranimi stranmi), nacionalni zastopanosti (formalno se evropski standardi sprejemajo z večino glasov nacionalnih članic.

 

 CENELEC - Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki

Evropski komite za standardizacijo na področju elektrotehnike - CENELEC (https://www.cencenelec.eu/) je bil ustanovljen leta 1973 kot neprofitna tehnična organizacija, ki deluje pod belgijsko zakonodajo. Člani tega komiteja že desetletja pripravljajo evropske standarde (EN) in druge standardizacijske dokumente v smislu evropske harmonizacije. V delo CENELEC je aktivno vključenih več kot 35.000 tehničnih strokovnjakov iz 22 evropskih držav, ki pripravljajo, sprejemajo in izdajajo standarde za potrebe evropskega trga in v podporo direktivam novega pristopa. Postopki delovanja in sprejemanja standardov so podobni kot pri CEN.

 

 ETSI - Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde

 

ETSI (www.etsi.org) je neprofitna organizacija, ki pripravlja standarde s področja telekomunikacij z namenom, da se uporabljajo po vsej Evropi in tudi drugje. Sedež ima v južni Franciji v Sophia Antipolisu. Trenutno ima organizacija 912 članov iz 54 evropskih in neevropskih držav. Kot člani sodelujejo poleg nacionalnih organizacij tudi proizvajalci, operaterji, raziskovalci in uporabniki telekomunikacijskih storitev. Standardizacijsko delo ETSI je tesno povezano s potrebami članov in z zahtevami trga. ETSI ima pomembno vlogo kot predstavnik Evrope tudi pri razvoju in pripravi standardov in druge tehnične dokumentacije za področje telekomunikacij in informacijske tehnologije v svetovnem merilu in s svojim delom podpira globalno harmonizacijo. ETSI uradno priznavata tudi Evropska komisija in sekretariat EFTA.