SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST)

Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana

Prodaja

Tel.: (01) 478 30 61

Tel.: (01) 478 30 62

prodaja@sist.si

Tajništvo

Tel.: (01) 478 30 13

Faks: (01) 478 30 94

sist@sist.si

Osebni kontakt

mag. Mojca Lampič

Standardizacija – splošno (ISO in CEN)

Tel.: (01) 478 30 03

mojca.lampic@sist.si

Vesna Klofutar Mančič

Standardizacija – elektrotehnika, informacijska tehnologija in telekomunikacije (IEC, CENELEC, ETSI in ITU-T)

Tel.: (01) 478 30 75

vesna.klofutar@sist.si

mag. Jožica Škof Nikolič

Kontaktna točka

Tel.: (01) 478 30 65

jozica.skof-nikolic@sist.si

Patricija Doplihar

Tajništvo sekretariata

Tel.: (01) 478 30 37

patricija.doplihar@sist.si

Lidija Jurman

Založništvo

Tel.: (01) 478 30 43

lidija.jurman@sist.si

Vesna Terčon

Računovodstvo

Tel.: (01) 478 30 07

vesna.tercon@sist.si

Almira Dermastja

Kadri

Tel.: (01) 478 30 67

almira.dermastja@sist.si

Momčilo Kovač

Informatika

Tel.: (01) 478 30 17

momcilo.kovac@sist.si