Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Splošni pogoji poslovanja knjižnice

Knjižnica SIST je registrirana kot specialna knjižnica. Je nesamostojna knjižnica, ki deluje v okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo in ne opravlja knjižnične dejavnosti kot javna služba.

 

Knjižnično gradivo SIST

Knjižnično gradivo v knjižnici SIST obsega predvsem gradivo s področja standardizacije, med najpomembnejše gradivo pa sodi zbirka različnih standardov. Zbirka obsega:

 • popolno zbirko slovenskih nacionalnih standardov SIST,
 • vse mednarodne standarde ISO in IEC ter
 • evropske standarde EN organizacij CEN, CENELEC in ETSI,
 • nemške nacionalne standarde DIN (razen standardov DIN VDE),
 • posamezne britanske nacionalne standarde BS in
 • starejše jugoslovanske standarde JUS (do 25. 6. 1991),
 • knjižno gradivo (slovarje, priročnike, knjige, brošure, starejše kataloge standardov standardizacijskih organizacij ...),
 • serijske publikacije (revije standardizacijskih organizacij, letna poročila ...) in
 • elektronske publikacije.

 

Odprtost in obisk knjižnice

Knjižnica je namenjena zaposlenim SIST in zunanjim uporabnikom.

Za zunanje uporabnike je knjižnica odprta po dogovoru. Za obisk v knjižnici se je treba predhodno naročiti po e-pošti: knjiznica@sist.si, ker zaradi organizacije dela neposredna priprava gradiv ni mogoča. Obisk čitalnice brez dogovora ni mogoč.

Čitalnica knjižnice se nahaja v prostorih Slovenskega inštituta za standardizacijo, Ulica gledališča BTC 2, 1000 Ljubljana, v prvem nadstropju.

 

Izposoja in dostop do knjižničnega gradiva

Izposoja knjižničnega gradiva je mogoča le za v čitalnico. Izposoja na dom ni dovoljena.

 

Pravila obnašanja v čitalnici

Vsebine standardov ni dovoljeno fotografirati, kopirati oz. digitalizirati na kakršen koli način. Dovoljeno je le branje, prepisovanje ali prerisovanje vsebine standardov.

V prostoru čitalnice je treba vzdrževati red. Neprimerno obnašanje ni dovoljeno, zlasti:

 • preglasno govorjenje in vpitje,
 • motenje drugih uporabnikov, npr. uporaba mobilnega telefona,
 • prehranjevanje, razen pijača iz avtomata (npr. kava, voda …),
 • uničevanje gradiva, opreme in prostorov.

 

Vodenje evidence obiska v knjižnici SIST

Knjižnica SIST zbira, hrani in obdeluje osebne podatke uporabnikov v skladu z Zakonom o knjižničarstvu. Osebne podatke zbira za potrebe svojega dela in za zavarovanje gradiva. Namen zbiranja podatkov je obdelava za zgodovinske, statistične in znanstveno-raziskovalne namene.

Knjižnica zagotavlja uporabniku varstvo in tajnost osebnih podatkov, ki jih je ob obisku posredoval knjižnici. Osebne podatke uporabnikov knjižnica ne posreduje tretjim osebam.

 

Slovenski inštitut za standardizacijo
Knjižnica SIST