Skrb za mala in srednjevelika podjetja


Zakaj potrebujejo mala in srednje velika podjetja (MSP) posebno skrb s strani standardizacijskih organizacij?

 

 • predstavljajo več kot 20 milijonov podjetij v Evropi,
 • zaposlujejo več kot 80 milijonov ljudi,
 • še vedno nimajo vodilne vloge pri pripravi in uporabi standardov,
 • ker standardi omogočajo dostop do najsodobnejše tehnologije ter enotne pogoje za vstop na trg.

 

Kako skrbimo za mala in srednja podjetja (MSP) na SIST?

 

 • na različne načine spodbujamo MSP k soledovanju v standardizaciji in
 • omogočamo MSP, da s sodelovanjem uresničujejo svoje interese.


Vabljeni k raziskovanju, če bi radi izvedeli odgovore na spodnja vprašanja!

 

 

Vabljeni k ogledu orodja za spoznavanje standardizacije, namenjenega prav MSP. 

 

KAJ JE STANDARD?

Zelo na kratko lahko standard opišemo kot dokument, ki opisuje nek dogovorjeni način, kako kaj narediti. Standard se tako lahko nanaša na izdelavo nekega produkta, vodenje nekega procesa, zagotavljanje storitve ali dobavo materiala – skratka, standardi obravnavajo širok razpon dejavnosti, ki jih izvajajo posamezne organizacije, koristijo pa jih njihove stranke.

 

KAJ JE SIST?

SIST je slovenski nacionalni organ za standarde, ki skrbi za izvajanje standardizacijske dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

Sistem standardizacije je namreč organiziran na mednarodni, evropski in nacionalni ravni. 

SIST je član mednarodnih (ISO, IEC, ITU) in evropskih organizacij za standardizacijo (CEN, CENELEC, ETSI). 

 

Na nacionalni ravni s pomočjo strokovnjakov, združenih v različnih tehničnih odborih (TC), SIST skrbi za pripravo slovenskih nacionalnih standardov, njihovo izdajanje, prevajanje, prodajo ter promocijo standardizacijskih dokumentov. 

 

Več o delu SIST na področju podpore MSP lahko preberete o poročilu med Aktualnimi novicami.

 

DEJAVNIKI ZA SODELOVANJE MSP V STANDARDIZACIJI

 

Zunanji dejavniki:

 • izvozna usmerjenost slovenskih podjetij, struktura poslovnih organizacij: Slovenija ima številna prostovoljna, interesna in nepridobitna združenja pravnih in fizičnih oseb, ki zastopajo interese majhnih in srednjih podjetij,
 • visoka raven standardizacijske kulture: slovenska standardizacija podpira slovenske interesne skupine od leta 1946, zakonodajni akti in javna naročila se sklicujejo na standarde (formalno sprejetje prostovoljnih standardov) ter
 • netehnični standardi (na primer pri javnih naročilih).

 

 

Notranji dejavniki:

Sodelovanje v nacionalni standardizaciji ima prednost v skupnem jeziku in kulturi. Prek nacionalnih tehničnih odborov (TC) lahko MSP vplivajo na standardizacijo na evropski ravni.

V SIST smo ustanovili Odbor za mikro in majhna podjetja. V njem sodelujejo zbornice in združenja, ki predstavljajo MSP v Sloveniji. Področja dela Odbora za mikro in majhna podjetja so:

 • sledenje stanju tehnike, zagotavljanje informacij, brezplačno usposabljanje o pravilih za postavljanje proizvodov na trg, ki ga izvaja služba Kontaktna točka,
 • zagotavljanje izvlečkov novih slovenskih standardov v slovenskem jeziku in sodelovanje pri pripravi razlagalnih dokumentov k standardom,
 • pripravljanje strateških usmeritev za delo tehničnih delovnih teles pri pripravi standardov,
 • koordinirano sodelovanje s strokovnima svetoma SIST, še posebej na področjih, kjer je interes MSP,
 • sodelovanje pri pripravi nacionalnih stališč za posamezne standarde z vidika mikro in majhnih podjetij ter vpliv na glasovanje,
 • usposabljanje za ustrezno uporabo evropskih standardov v izvedbi Kontaktne točke SIST, distribucija okrožnic in podobno,
 • sodelovanje pri pripravi razlagalnih dokumentov k standardom, če bo za to interes,
 • usposabljanje predstavnikov MSP za sodelovanje pri pripravi nacionalnih, mednarodnih in evropskih standardov – seminarji v organizaciji SIST,
 • vzpostavitev sistema črpanja evropskih sredstev za podpiranje sodelovanja MSP v evropski standardizaciji,

 

 

KONTAKTNA TOČKA SIST

V okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo deluje Kontaktna točka, kjer so zainteresiranim na voljo brezplačne informacije o veljavnih standardih in predpisih ter drugih zahtevah, ki jih je treba upoštevati, da so na trg dani le varni in kakovostni proizvodi. Poleg dajanja informacij pa Kontaktna točka vsako leto pripravi enodnevno brezplačno izobraževanje za predstavnike MSP o nastanku in razvoju standardov ter o namenu delovanja nacionalne organizacije za standardizacijo.

 

 

Kontakt

  Tel.:  (01) 478 30 13 (tajništvo SIST)
  Faks: (01) 478 30 94

  sist@sist.si

Vabimo vas k udeležbi na konferenci »Kako lahko standardi podpirajo MSP pri izkoriščanju podatkovne ekonomije", ki bo potekala virtualno 29. septembra 2020 od 13.30 do 16.15