Koledar izobraževanj


Namen seminarja je seznanitev in razumevanje načrtovanja stikalno krmilnih naprav po ustrezni zakonodaji oziroma standardih. Seznanili vas bomo s tehnično zakonodajo, povezavo med evropskimi direktivami, zakonsko podlago za sklicevanje na slovenske standarde v predpisih, postopkih ugotavljanja skladnosti, nivojih standardizacije, pripravo standardov in veljavnost ter prehodna obdobja standardov.

Spletni seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode (stroji, tlačne posode, električni in elektronski proizvodi, medicinski proizvodi, osebna varovalna oprema), podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo, predvsem ko gre za kombinirane proizvode, za katere velja več direktiv hkrati. Tokrat bo seminar obsežnejše namenjen obravnavi strojev, električnih in elektronskih proizvodov ter gradbenih proizvodov.

Na seminarju bo podrobno predstavljena vsebina novih standardov s področja varovalčnih sistemov s poudarkom na praktičnih informacijah, na podlagi prikazanih primerov iz prakse se bomo pogovarjali o pravilni uporabi standardov, razloženi bodo postopki za pravilno dimenzioniranje nadtokovne zaščite posameznih vrst električnih inštalacij.

Ta spletni seminar bo prikazal področja, ki jih standard pokriva, nekaj praktičnih prikazov ter povezavo s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije.

Janaurja 2021 je Slovenski inštitut za standardizacijo izdal nov prevod standarda SIST EN ISO 50001:2018. Na spletnem seminarju bodo predstavljene tudi glavne spremembe.