Koledar izobraževanj


Spletni seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode (stroji, tlačne posode, električni in elektronski proizvodi, medicinski proizvodi, osebna varovalna oprema), podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo, predvsem ko gre za kombinirane proizvode, za katere velja več direktiv hkrati.

Vsebina seminarja daje informacije o pomenu uporabe mednarodnih in evropskih standardov, kot je na primer SIST EN ISO 22000:2018 v živilski dejavnosti ter o bistvenih novostih v živilski zakonodaji povezanih z varstvom potrošnikov. Seminar zagotavlja razumevanje osnovnih načel v proizvodnji varne in kakovostne hrane vezane na zagotavljanje sledljivosti in označevanje živil, ki jih morajo poznati živilski strokovnjaki pri svojem delu. Hkrati daje predloge za uporabo mednarodnih/evropskih standardov pri različnih nosilcih živilske dejavnosti kot pomoč pri obvladovanju tveganj ter pri komercialni prednosti zaradi uporabe certificiranja živil oziroma prostovoljnega navajanja informacij. V seminarju bodo dane tudi informacije o razumevanju različnih označb pri potrošnikih ter pomenu poznavanja vsebin goljufij in potvorb za lažje obvladovanje tveganja v fazi proizvodnje živil.

Seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti gospodarskih subjektov glede na vlogo v tržni verigi in pregledu predpisov za namensko rabo osebne varovalne opreme glede na potrebo po zaščiti, podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali uporabo.

Na seminarju boste spoznali bistvene zahteve pravilnika, razložen bo pomen posameznih izrazov, podrobno bo predstavljena vsebina standarda SIST EN 61936-1 in s tem osnovni pregled, kaj standard sploh vsebuje in katere zahteve je potrebno upoštevati pri delu na vseh navedenih področjih.

Na spletnem seminarju se boste lahko seznanili z osnovnima standardoma za beton, SIST EN 206:2013+A1: 2016 in SIST 1026:2016 Beton – Specifikacija, lastnost, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo SIST EN 206. V drugem in tretjem delu izobraževanja se boste seznanili z metodami preskušanja svežega in strjenega betona ter z novostmi standardov za te metode, ki so bili objavljeni v letu 2019.