Koristi za MSP


Standardi so za mikro, majhna in srednja podjetja pomembno orodje, hkrati pa ta podjetja igrajo pomembno vlogo pri standardizaciji. 

 

Standardi zagotavljajo stabilnost.

 • Podjetja, katerih proizvodi so v skladu s standardi, so lahko prepričana, da so njihovi izdelki ali storitve najsodobnejši in zato "tržni".

 

Standardi nudijo zanesljivost malim in srednjim podjetjem.

 • Tisti, ki uporabljajo standarde, se zanašajo na zanesljivo in široko sprejeto strokovno znanje ter se zavedajo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati njihovi izdelki in storitve, da lahko dokažejo zanesljivost in varnost s pomočjo standardiziranih preskusnih metod.

 

Standardi olajšajo dostop mikro, malih in srednjih podjetij na trg.

 • Zagotavljajo pravično konkurenco zaradi usklajenih specifikacij tako za velika kot tudi za majhna in mikro podjetja.

 

Standardi nudijo nove priložnosti.

 • Pomagajo pri oblikovanju novega izdelka in zagotavljajo združljivost z drugimi izdelki. Standardi omogočajo doseganje ciljev, ki bi jih bilo sicer težko doseči.

 

Gospodarska rast

 • Mednarodne študije dokazujejo, da standardi prispevajo približno 25 odstotkov h gospodarski rasti, kar je več kot patenti in licence skupaj.

 

Širitev trga

 • Evropski in mednarodni standardi presegajo nacionalne meje. Olajšujejo dostop do novih trgov. Evropski standardi so temeljni element pri vzpostavljanju enotnega evropskega trga. Odpravljajo različne nacionalne zahteve in različne postopke za preskušanje izdelkov in storitev.

 

Širitev znanja

 • Kar je zabeleženo kot standard, ima tehnološki status quo. Znanje in izkušnje se dokumentirajo v standardih in so na voljo vsem. Nedavni znanstveni razvoj najde svojo pot v gospodarsko prakso s pomočjo standardov.

 

Sporazumevanje

 • Standardizirani pojmi in definicije zagotavljajo jasnost in razumljivost. Standardi so jezik mednarodnega gospodarstva. Standardi poenostavljajo komunikacijo prek strokovnih področjih in državnih meja.

 

Poštena konkurenca

 • Enotni standardi ustvarjajo enotne pogoje za vse udeležence na trgu. Zagotavljajo pošteno konkurenco in enake zahteve za vstop na trg ter so zato temelj tržnega gospodarstva.

 

Inovacije

 • Standardi opredeljujejo, kaj je zadnje stanje tehnike ali kodeks dobre prakse na netehničnih področjih. Zato zagotavljajo varno podlago za inovacije in izboljšave.

 

Varnost

 • Standardi zagotavljajo, da je poslovno in vsakdanje življenje varnejše. Podpirajo uporabo varnostnih in varstvenih predpisov v poslovnem in vsakdanjem življenju. Pomagajo pri odpravi nevarnosti in omogočajo izvajanje učinkovite varnosti pri delu in varstvu okolja. Poleg tega vzpostavljajo zaupanje v poslovnih odnosih.

 

Splošne okvire

 • S sodelovanjem pri razvoju standardov strokovnjaki na posameznem področju opredelijo, kaj je ekonomsko sprejemljivo ter tehnično in okoljsko izvedljivo in primerno. V dialogu z drugimi interesnimi skupinami oblikujejo splošni okvir za svoje podjetje oziroma organizacijo in njihov gospodarski sektor.