Poročilo SIST o dejavnostih za spodbujanje MSP za sodelovanje v standardizaciji in uporabo standardov za leto 2020

V SIST deluje posvetovalni Odbor SIST za mikro in majhna podjetja, v katerem delujejo zbornice in združenja, ki predstavljajo MSP v Sloveniji. Odbor se v obdobju poročanja ni sestal, izvajal pa je naslednje naloge:

 • sledenje stanju tehnike,
 • zagotavljanje izvlečkov novih slovenskih standardov,
 • spremljanje dela strokovnih svetov SIST na področjih, kjer je interes MSP,
 • promoviranje novega spletnega orodja eSME (e-tečaj za MSP),
 • promoviranje videa Standardi, poslovno orodje za MSP
 • promoviranje sodelovanja slovenskih strokovnjakov v odborih CEN in ETSI, ki kot predstavniki zastopajo interese MSP v procesih nastajanja standardizacijskih dokumentov,
 • sprotno informiranje o delovanju evropskih organizacij, ki s svojim delom vplivajo na mikro in majhna podjetja,
 • distribucija aktualnih okrožnic.

 

Izobraževanje in promocija sodelovanja v standardizaciji in uporabe standardov za MSP

Na SIST se zavedamo, da so MSP zelo pomemben del gospodarstva ter da predstavniki teh podjetij premalo uporabljajo standarde in se skoraj ne vključujejo v procese standardizacije, zato organiziramo brezplačno izobraževanje za predstavnike MSP. Vsako leto izvedemo enega ali dva seminarja s 15 do 30 slušateljev.

V letu 2020 SIST zaradi posebnih ukrepov ob epedemiji koronavirusne bolezni ni  organiziral teh dogodkov.

SIST je sodeloval pri organizaciji skupnega spletnega seminarja z Evropsko organizacijo za standardizacijo majhnih in srednjih podjetij (SBS) in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Na tem brezplačnem seminarju 16. decembra 2020 je bila predstavljena vloga standardizacije, še posebej pa pomen sodelovanja pri njej in uporaba standardov. Seminar je bil tudi odlična priložnost za srečanje predstavnikov slovenskih mikro, majhnih in srednjih podjetij z evropsko organizacijo SBS.

 

Področje dela Kontaktne točke SIST za MSP

V okviru SIST deluje Kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) 2019/515 o vzajemnem priznavanju in Uredbo za gradbene proizvode (EU) št. 305/2011, ter sporazumom WTO/TBT, kjer so zainteresiranim iz mikro, majhnih in srednjih podjetij na voljo brezplačne informacije o veljavnih standardih in predpisih ter drugih zahtevah, ki jih je treba upoštevati, da so na trg dani le varni in kakovostni proizvodi. V 2020 je SIST odgovoril na 264 pisnih vlog slovenskih uporabnikov in tudi na 35 pisnih vlog tujih uporabnikov. Večina vprašanj se je nanašala na obstoječe standarde in predpise ter postopke ugotavljanja skladnosti.

 

Spletna stran SIST ima zavihek, namenjen prav predstavnikom MSP

 • MSP lahko na naši spletni strani preko povezav in člankov spremljajo informacije o delovanju različnih organizacij in združenj, ki s svojim delom ali poslanstvom vplivajo na MSP (CEN/CLC SME Helpdesk, SBS newsletter, Evropski portal za majhna podjetja, e-orodje za učenje o MSP), na voljo pa so tudi informacije o aktualnih izobraževanjih SIST ter drugih za MSP pomembnih dokumentih.
 • Posodobili smo vsebine na spletni strani, ki jih namenjamo posebej MSP.
 • Na spletni strani SIST je interaktivno orodje za e-izobraževanje MSP, kjer se zainteresirani lahko seznanijo s področjem standardov in delovanjem standardizacije, kar je v skladu z Uredbo 1025/2012. Orodje omogoča MSP, da v svojem jeziku (orodje je na voljo v 23 jezikih) spoznavajo prednosti uporabe standardov in vključevanja MSP v standardizacijo, omogoča pa tudi možnost tiskanja potrdil o uspešno opravljenih modulih.
 • Na novo smo objavili videoposnetek, ki je namenjen posebej MSP, kjer se zainteresirani lahko informirajo o tem kako in zakaj naj se vključijo v standardizacijo. 

 

Iskanje novih projektov v mednarodni in evropski standardizaciji

V obdobju poročanja smo na spletni strani objavili navodilo za iskanje informacij o novih standardizacijskih projektih v IEC, ISO, CEN in CENELEC za vse zainteresirane, ki želijo sodelovati pri razvoju mednarodnih in evropskih standardov za konkurenčnost. Informacije so namenjene vsem, ki pri svojem delu potrebujejo informacijo o novih področjih dela standardizacije v IEC, ISO, CEN in CENELEC.

 

Obveščanje o novih predlogih standardov na spletni strani SIST

Na spletnih straneh SIST posredujemo tudi brezplačni dostop do osnutkov standardov v javni obravnavi, kjer zainteresirani za vsebino standardov lahko oddajo svoje pripombe.

 

Izvlečki izdanih standardov in obveščanje o novostih

Na spletnih straneh SIST posredujemo brezplačni dostop do izvlečkov slovenskih standardov, izdanih v tekočem mesecu. Za boljšo obveščenost in lažje razumevanje uporabe so na voljo opisi področja uporabe posameznega standarda.

 

Sodelovanje SIST v mednarodnih projektih za MSP

 • SIST sodeluje v delovni skupini CEN/CENELEC SME WG.

 • SIST sodeluje tudi v začasni delovni skupini CEN/CENELEC za implementacijo Skupne pobude za standardizacijo, kjer so tudi teme, povezane z MPS.

 • SIST sodeluje z Evropskim združenjem za MSP (SBS) pri skupnih mednarodnih dogodkih  (v letu 2020 SIST načrtuje skupaj s to organizacijo dogodek v Sloveniji).

 

Sodelovanje SIST z zbornicami

SIST sodeluje s Podjetniško trgovsko zbornico v delovni skupini za pripravo e-delovnega zvezka z naslovom Preizkus postopkov uvajanja standardov kakovosti za MSP. Za večjo ozaveščenost MSP o standardizaciji SIST sodeluje tudi z Obrtno-podjetniško zbornico.