Slovenski inštitut za standardizacijo

 

USPEŠNO IZVEDEN SEMINAR O POMENU STADARDOV ZA PODJETJA - 4. oktober 2019

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Skladnost proizvoda s predpisi in standardi je element kakovosti in pomeni varnost za uporabnika in proizvajalca, slednjemu pa je uporaba standardov lahko tudi tržna priložnost. Da bi razširili znanje o pomenu standardov med podjetniki, smo v Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) 4. oktobra 2019.

V prvem delu seminarja smo predstavili vlogo in naloge SIST, našo organiziranost in pravne podlage za delovanje. Sledila je temeljita razlaga, zakaj je uporaba standardov pomembna za podporo rasti in konkurenčnost ter kakšne vrste standardizacijskih dokumentov poznamo, katere so metode njihove priprave in kako so standardi označeni, v katerih jezikih so dostopni in kako se določi njihova cena. Pojasnili smo, kako poteka delo na področju standardizacije ter spregovorili o možnostih aktivnega sodelovanja in vključevanja v tehnične odbore na posameznih področjih ter kakšno vlogo imajo standardi za mikro, majhna in srednja.

mag. Jožica Škof Nikolič, Vodja Kontaktne točke SIST

 

Vesna Klofutar, Vodja Službe standardizacije – elektrotehnika, informacijska tehnologija in telekomunikacije (IEC, CENELEC, ETSI in ITU-T)

Odgovor je pogosto v standardih

V drugem delu seminarja smo prikazali razliko med tehničnim predpisom in standardom ter kdaj je standard treba uporabiti, kakšna je uporaba neobveznih standardov v podporo zakonodaji in pomembnost vloge harmoniziranih standardov v podporo direktivam novega pristopa, informacije o priglašenih organih ter o zahtevah CE-oznake. V sklepnem delu tega sklopa smo z udeleženci razpravljali o njihovih dileme, na primer o statusu razveljavljenih standardov na seznamih harmoniziranih standardov, o sklicevanju na standarde v izjavah o skladnosti ipd.

 

V zadnjem delu seminarja pa je Kontaktna točka SIST predstavila svojo vlogo in naloge, informacije o možnostih pridobivanja brezplačnih informacij o tehničnih pravilih, ki se na ozemlju držav članic EU uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda, ali je po zakonodaji ustrezne države članice za posamezno vrsto proizvoda treba zahtevati predhodno odobritev ter informacije o načelu vzajemnega priznavanja.

Enisa Šmrković, mag., Svetovalka v Kontaktni točki SIST

Udeleženci so bili seznanjeni tudi kako deluje spletni katalog SIST, možnosti naročanja ter dostop do standardov.

Marina Kovačević, Svetovalka v oddelku Prodaja SIST

Za nami je uspešno izveden dogodek, na katerem smo povsem praktično demonstrirali, kakšna je vloga standardov in kako je njihova uporaba lahko tudi tržna priložnost za podjetja. Udeleženci, so seminar ocenili kot uspešen, zato ga bomo ponovili spomladi 2020, saj je zanimanje zanj veliko.

Ne zamudite dogodka in spremljajte našo spletno stran, kjer bo na voljo informacija o dogodku.