Aktualne novice za MSP


V SIST deluje Odbor za mikro in majhna podjetja, ki se v obdobju poročanja ni sestal, je pa izvajal naloge.

Majhna in srednje velika podjetja (MSP) predstavljajo več kot 20 milijonov podjetij v Evropi. V njih je zaposlenih več kakor 80 milijonov ljudi. Kljub temu pa MSP in predvsem mikro podjetja še vedno nimajo vodilne vloge pri pripravi in uporabi standardov.

Seminar Prednosti vključevanja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij v standardizacijo in koristi uporabe standardov v Ljubljani

Seminar, ki smo ga izvedli 9. novembra 2012 v prostorih Slovenskega inštituta za standardizacijo, Šmartinska c. 152, Ljubljana je bil namenjen predvsem informiranju in podrobnejšem seznanjanju predstavnikov mikro, majhnih in srednjih podjetij s prednostmi vključevanja v standardizacijske procese ter uporabe standardov.

Želite hitro in enostavno izvedeti več o standardizaciji? CEN in CENELEC sta v sodelovanju z mednarodno nepridobitno organizacijo Small Business Standards (SBS), ki zastopa interese majhnih podjetij v evropskem sistemu standardizacije, razvila posebno orodje za e-učenje o standardizaciji.