Slovensko-avstrijski dogodek v podporo mikro, majhnim in srednjim podjetjem

WKO, avstrijska gospodarska zbornica, je 20. novembra 2018 organizirala skupaj z evropskim združenjem za srednja in majhna podjetja SBS brezplačni seminar o standardizaciji. Na seminarju, ki je bil odlična priložnost za srečanje slovenskih mikro, majhnih in srednjih podjetji z avstrijskimi, smo izmenjali dobre prakse z avstrijskim organom za standarde AS. Predstavili smo izkušnje in vse dejavnosti ter ukrepe, ki jih izvajamo za podporo mikro in majhnim podjetjem pri sodelovanju v standardizaciji in uporabi standardov.

Na seminarju je sodeloval tudi predstavnik slovenskih mikro, majhnih in srednjih podjetij v standardizaciji gospod Simon Dovrtel. Predstavil je svoje aktivno delovanje v standardizaciji na evropski in nacionalni ravni ter prednosti, ki ga je to sodelovanje prineslo njegovemu podjetju Dimnikarstvo Dovrtel.