Tehnični odbori


Delo v standardizaciji poteka v tehničnih odborih, ki združujejo interese in ekspertno znanje najrazličnejših deležnikov glede na tematiko dela. V SIST deluje preko 70 tehničnih odborov, ki spremljajo delo sodelujejo pri nastanku dokumentov v veliki množici evropskih in mednarodnih tehničnih odborih.

 

 

 

Prijavnica za TC, SC, WG.doc