Izobraževanja


Kot nacionalni organ za standarde izvaja SIST tudi pomembno nalogo izobraževanja uporabnikov. V sodelovanju s strokovnjaki iz različnih področij standardizacije organiziramo seminarje in delavnice, ki so zbrani v Koledarju izobraževanj.

Naša izobraževanja so namenjena tako članom SIST kot tudi ostalim gospodarskim subjektom, malim in srednjim podjetjem, samostojnim podjetnikom in vsem, ki v znanju vidijo ključ do uspeha na vse bolj konkurenčnem trgu. 

SIST združuje približno 600 slovenskih strokovnjakov različnih sektorjev, ki aktivno prispevajo k standardizaciji z delom v tehničnih odborih. To predstavlja pomembno bazo strokovnega znanja, ki ga delimo z udeleženci naših izobraževanj, saj številni strokovnjaki sodelujejo tudi kot predavatelji na naših seminarjih in delavnicah. Poleg tega vsebine izobraževanj pripravljamo še v sodelovanju s strokovnjaki drugih nacionalnih, evropskih in mednarodnih institucij.

Naš cilj je uporabnike seznanjati z najnovejšimi informacijami in razvojem na posameznih področjih standardizacije ter zakonodaje in s prenosom znanja, izmenjavo izkušenj in prepoznavanjem novih potreb prispevati k razvoju slovenskega in konkurenčnosti slovenskih podjetij, institucij in organizacij na evropskem in svetovnem trgu.

V okviru naše Kontaktne točke pa nudimo tudi brezplačne seminarje.

 

  Koledar izobraževanj

  Pogoji sodelovanja

 

 

Kontakt

  telefon:  (01) 478 30 13 (tajništvo SIST)

  e-pošta:  seminarji@sist.si