Seznam tehničnih odborov in kontakti


Splošno področje

 

  Naziv tehničnega odbora Tehnični sekretar E-naslov tehničnega sekretarja
AGO Alternativna goriva iz odpadkov Mag. Lampič Mojca mojca.lampic@sist.si
AGR Agregati Berčič Petra petra.bercic@sist.si
AKU Akustika Berčič Petra petra.bercic@sist.si
BBB Beton, armirani beton in prednapeti beton Berčič Petra petra.bercic@sist.si
BIM Informacijsko modeliranje gradenj Gangl Andrew andrew.gangl@sist.si
CAA Mineralna veziva  in zidarstvo Berčič Petra petra.bercic@sist.si
CES Ceste Berčič Petra petra.bercic@sist.si
DPL Oskrba s plinom Ražem Lučovnik Neva neva.razem-lucovnik@sist.si
DTN Dvigalne in transportne naprave Mag. Krašovec Vrhovec Ana ana.krasovec-vrhovec@sist.si
EPO Embalaža - prodajna in ovojna Ražem Lučovnik Neva neva.razem-lucovnik@sist.si
GRT Grafična tehnologija Mag. Lampič Mojca mojca.lampic@sist.si
IPV Psi pomočniki Mag. Lampič Mojca mojca.lampic@sist.si
KAT Kakovost tal Ražem Lučovnik Neva neva.razem-lucovnik@sist.si
KAV Kakovost vode Ražem Lučovnik Neva neva.razem-lucovnik@sist.si
KAZ Kakovost zraka Ražem Lučovnik Neva neva.razem-lucovnik@sist.si
KDS Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi Ražem Lučovnik Neva neva.razem-lucovnik@sist.si
KON Konstrukcije Berčič Petra petra.bercic@sist.si
KŽP Kmetijski pridelki in živilski proizvodi Berčič Petra petra.bercic@sist.si
LLZ Les, lesni izdelki in zaščita lesa Berčič Petra petra.bercic@sist.si
NAD Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi Mag. Lampič Mojca mojca.lampic@sist.si
NES Nevarne snovi Ražem Lučovnik Neva neva.razem-lucovnik@sist.si
OCE Oprema za ceste Berčič Petra petra.bercic@sist.si
OGS Ogrevanje stavb Korošec Mateja mateja.korosec@sist.si
OTR Izdelki za otroke Ražem Lučovnik Neva neva.razem-lucovnik@sist.si
OVP Osebna varovalna oprema Berčič Petra petra.bercic@sist.si
OVT Označevanje vzdrževanja tekstila Mag. Lampič Mojca mojca.lampic@sist.si
PKG Preskušanje kovinskih gradiv Mag. Krašovec Vrhovec Ana ana.krasovec-vrhovec@sist.si
PLN Plinske naprave za dom Ražem Lučovnik Neva neva.razem-lucovnik@sist.si
POH Pohištvo Ražem Lučovnik Neva neva.razem-lucovnik@sist.si
POZ Požarna varnost Berčič Petra petra.bercic@sist.si
PPV Protivlomni in protipožarni vsebniki in zaklepni mehanizmi Berčič Petra petra.bercic@sist.si
SPO Šport Berčič Petra petra.bercic@sist.si
STV Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu mag. Krašovec Vrhovec Ana ana.krasovec-vrhovec@sist.si
TGO Trajnostnost gradbenih objektov Berčič Petra petra.bercic@sist.si
TLP Tlačne posode Ražem Lučovnik Neva neva.razem-lucovnik@sist.si
TOP Toplota Gangl  Andrew andrew.gangl@sist.si
TRS Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli Mag. Lampič Mojca mojca.lampic@sist.si
UGA Ugotavljanje skladnosti Mag. Lampič Mojca mojca.lampic@sist.si
UZO Upravljanje z okoljem Klofutar Vesna vesna.klofutar@sist.si
VAR Varjenje Ražem Lučovnik Neva neva.razem-lucovnik@sist.si
VAZ Varovanje zdravja Berčič Petra petra.bercic@sist.si
VLA Vlaga Berčič Petra petra.bercic@sist.si
VPK Vlaknine, papir, karton in izdelki Berčič Petra petra.bercic@sist.si
VSN Varnost strojev in naprav Mag. Krašovec Vrhovec Ana ana.krasovec-vrhovec@sist.si
VZD Vzdrževanje in obvladovanje premoženja Mag. Lampič Mojca mojca.lampic@sist.si
VZK Vodenje in zagotavljanje kakovosti Mag. Lampič Mojca mojca.lampic@sist.si
ZEM Zemeljska dela Berčič Petra petra.bercic@sist.si

 

Področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij


 


 
 
  Naziv tehničnega odbora Tehnični sekretar Email tehničnega sekretarja
AVM Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema Mag. Krašovec Vrhovec Ana ana.krasovec-vrhovec@sist.si
CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila Zupanc Uroš uros.zupanc@sist.si
DPN Delo pod napetostjo Zupanc Uroš uros.zupanc@sist.si
EAL Električni alarmi Zupanc Uroš uros.zupanc@sist.si
EDO Elektrotehniška dokumentacija Mag. Krašovec Vrhovec Ana ana.krasovec-vrhovec@sist.si
ELI Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije Zupanc Uroš uros.zupanc@sist.si
EMC Elektromagnetna združljivost Klofutar Vesna vesna.klofutar@sist.si
EPR Električni pribor Mag. Krašovec Vrhovec Ana ana.krasovec-vrhovec@sist.si
ERS Električni rotacijski stroji Mag. Krašovec Vrhovec Ana ana.krasovec-vrhovec@sist.si
ETR Energetski transformatorji Zupanc Uroš uros.zupanc@sist.si
EVA Električne varovalke Mag. Krašovec Vrhovec Ana ana.krasovec-vrhovec@sist.si
EXP Električni aparati za eksplozivne atmosfere Mag. Krašovec Vrhovec Ana ana.krasovec-vrhovec@sist.si
FGA Funkcionalnost gospodinjskih aparatov Zupanc Uroš uros.zupanc@sist.si
GIG Geografske informacije Gangl Andrew andrew.gangl@sist.si
BLC Blockchain Korošec Mateja mateja.korosec@sist.si
IDT Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija Gangl Andrew andrew.gangl@sist.si
ITC Informacijska tehnologija Gangl Andrew andrew.gangl@sist.si
TPD Tekoči in plinasti dielektriki Klofutar Vesna vesna.klofutar@sist.si
IZL Izolatorji Mag. Krašovec Vrhovec Ana ana.krasovec-vrhovec@sist.si
MEE Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve Zupanc Uroš uros.zupanc@sist.si
MOC Mobilne komunikacije Korošec Mateja mateja.korosec@sist.si
MOV Merilna oprema za elektromagnetne veličine Mag. Krašovec Vrhovec Ana ana.krasovec-vrhovec@sist.si
NTF Oskrba z električno energijo Klofutar Vesna vesna.klofutar@sist.si
NVV Nadzemni vodi in vodniki Mag. Krašovec Vrhovec Ana ana.krasovec-vrhovec@sist.si
POD Prenapetostni odvodniki Zupanc Uroš uros.zupanc@sist.si
PSE Procesni sistemi v energetiki Zupanc Uroš uros.zupanc@sist.si
PVS Fotonapetostni sistemi Gangl Andrew andrew.gangl@sist.si
SKA Stikalni in krmilni aparati Korošec Mateja mateja.korosec@sist.si
SPN Storitve in protokoli v omrežjih Korošec Mateja mateja.korosec@sist.si
STZ Zaščita pred delovanjem strele Zupanc Uroš uros.zupanc@sist.si
TRM Terminologija Klofutar Vesna vesna.klofutar@sist.si
VGA Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene Zupanc Uroš uros.zupanc@sist.si
ŽEN Železniške električne naprave Klofutar Vesna vesna.klofutar@sist.si