Razvoj standardov


Razvojne stopnje standardardizacijskega dokumenta, ki jih ponazarja spodnja slika, se začnejo z idejo ali pobudo. Ta prvi korak lahko sproži katerikoli del zainteresirane javnosti ali celo posameznik.

Vse naslednje faze razvoja se izvajajo znotraj standardizacijske organizacije, ki pa pripombe ostale javnosti na dokument obravnava v postopku javne obravnave.

Standardizacijsko delo poteka v več nivojih, tako da se nacionalni nivo, ki ga predstavlja in koordinira SIST, prepleta in dopolnjuje z evropskim (CEN, CENELEC, ETSI), ko gre za evropske standarde oziroma mednarodnim (ISO, IEC, ITU) pri pripravi mednarodnih standardov.

Navodilo o postopku sprejemanja slovenskih nacionalnih standardov in drugih dokumentov s področja slovenske nacionalne standardizacije.