Terminologija


V Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) se zavedamo, da je strokovno izrazje pomemben del besednega zaklada vsakega jezika. Poenoteno izrazje je zelo pomembno za pravilno in učinkovito uporabo standardov ter omogoča medsebojno razumevanje v različnih okoljih.

 

 

Electropedia

(www.electropedia.org)

 

ELECTROPEDIA je najobsežnejša baza izrazov s področja elektrotehnike in elektronike IEC. Vanjo so sedaj vključeni tudi slovenski izrazi iz naslednjih poglavij Mednarodnega elektrotehniškega slovarja: SIST IEC 60050.

 

Slovenski izrazi s področja fotovoltaike

Zaradi izredno hitrega tehnološkega razvoja nekateri novi izrazi še niso objavljeni v mednarodnem slovarju ali pa še niso prevedeni. Zato smo pripravili slovarček izrazov s področja fotovoltaike iz standarda SIST-TS CLC TS 61836:2009, Sončni fotonapetostni sistemi – Izrazi, definicije in simboli (IEC/TS 61836:2007),

Slovar Sončni fotonapetostni sistemi ( 235 kB )

 

Nekatera pravila za prevajanje

Mednarodna in tudi evropska pravila, ki so zapisana v notranjih predpisih CEN/CENELEC Internal Regulations (ISO/IEC Directives), so med drugim opredeljena tudi pravila za pisanje standardov. Ta pravila je dobro poznati tudi pri prevajanju v slovenščino, med njimi še posebej, kaj v standardu izražajo angleški modalni oziroma naklonski glagoli ( 179 kB ) shall, should, may, can ...