Standardi o veličinah in enotah


Standardi veličin in enot sodijo med temeljne mednarodne dokumente. Na SIST smo izdali prevode skupine standardov SIST ISO 80000. Prevod teh standardov v slovenski jezik pomeni pomemben prispevek slovenskemu tehničnemu izrazju ter dragoceno pridobitev za vse uporabnike mednarodnega sistema veličin in enot v Sloveniji.

Zaradi obsežnosti vseh veličin in enot so standardi razdeljeni po naslednjih posameznih področjih:

 • SIST ISO 80000-1:2013, Veličine in enote - 1. del: Splošno,
 • SIST ISO 80000-1:2013/AC 101:2013, Veličine in enote - 1. del: Splošno - Popravek AC101,
 • SIST ISO 80000-2:2013, Veličine in enote - 2. del: Matematični znaki in simboli za uporabo v naravoslovnih vedah in tehniki,
 • SIST ISO 80000-3:2012, Veličine in enote - 3. del: Prostor in čas,
 • SIST ISO 80000-4:2012, Veličine in enote - 4. del: Mehanika,
 • SIST ISO 80000-5:2012, Veličine in enote - 5. del: Termodinamika,
 • SIST IEC 80000-6:2014, Veličine in enote - 6. del: Elektromagnetizem,
 • SIST ISO 80000-7:2013, Veličine in enote - 7. del: Svetloba,
 • SIST ISO 80000-8:2012, Veličine in enote - 8. del: Akustika,
 • SIST ISO 80000-9:2013, Veličine in enote - 9. del: Fizikalna kemija in molekulska fizika,
 • SIST ISO 80000-9:2013/A1:2013, Veličine in enote - 9. del: Fizikalna kemija in molekulska fizika - Dopolnilo 1,
 • SIST ISO 80000-10:2014, Veličine in enote - 10. del: Atomska in jedrska fizika,
 • SIST ISO 80000-11:2013, Veličine in enote - 11. del: Značilna števila,
 • SIST ISO 80000-12:2013, Veličine in enote - 12. del: Fizika trdne snovi. 

Prevod vseh teh standardov je rezultat dela članov tehničnega odbora SIST/TC TRS Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ter mnogih drugih posameznikov, ki so prispevali svoj strokovni delež. Izjemno pomembno je bilo sodelovanje s SAZU - Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša. Prevodi so nastajali s soglasjem strokovnjakov in pomenijo standardizirano izrazje, kar še povečuje njihov pomen.

Prevodi standardov so rezultati plodne, večkrat kar pregrete razprave, ko smo poskušali uskladiti slovensko izrazje. Želimo jih približati čim širšemu krogu uporabnikov, saj bo le tako izpolnjen namen, ki nas je vodil pri njihovem nastajanju.