Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: NOVOSTI PRI HARMONIZIRANIH STANDARDIH

Harmoniziran standard je evropski standard, ki ga na podlagi zahteve (mandata) Evropske komisije v skladu z 10. členom Uredbe 1025/2012/EU pripravijo evropske organizacije za standardizacijo - CEN, CENELEC ali ETSI. Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) privzema vse evropske standarde v sistem slovenske standardizacije, zato imajo vsi evropski standardi oznako SIST. Dostopni so na spletni strani SIST.

Harmonizirani standardi so objavljeni kot seznami standardov za posamezne vrste proizvodov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami predpisov. Gre za tehnične specifikacije, ki dajejo preverjene strokovne rešitve za izpolnjevanje posameznih zahtev  in vsebujejo opise zahtevanih lastnosti izdelka, kot so: raven kvalitete, delovanje, varnost, mere, terminologija, simboli, pakiranje, označevanje, postopki ugotavljanja skladnosti in proizvodne metode. Glavni cilj harmonizacije je aktivna podpora gospodarstvu pri doseganju globalne konkurenčnosti, pozitiven vpliv na kakovost proizvodov ter skrb za varnost potrošnika.

Nov seznam harmoniziranih standardov - VARNOST STROJEV - MAJ 2024

Nov seznam harmoniziranih standardov - VARNOST STROJEV - APRIL 2024

Nov seznam harmoniziranih standardov - PLOVILA ZA REKREACIJO - APRIL 2024

Nov seznam harmoniziranih standardov – NIZKONAPETOSTNA ELEKTRIČNA OPREMA - APRIL 2024

Nov seznam harmoniziranih standardov – MEDICINSKI PRIPOMOČKI - MAREC 2024 

Nov seznam harmoniziranih standardov – ZA STERILIZACIJO IZDELKOV ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN EMBALAŽO ZA KONČNO STERILIZIRANE MEDICINSKE PRIPOMOČKE - MAREC 2024 

Nov seznam harmoniziranih standardov - AKREDITACIJA MEDICINSKIH LABORATORIJEV - FEBRUAR 2024

Nov seznam harmoniziranih standardov -  KOTLI NA TRDNO GORIVO, DODATNI GRELNIKI, NAPRAVE ZA URAVNAVANJE TEMPERATURE IN SONČNE NAPRAVE - FEBRUAR 2024

Nov seznam harmoniziranih standardov - NAPRAVE ZA NANAŠANJE PESTICIDOV - JANUAR 2024

Nov seznam harmoniziranih standardov - ŽIČNIŠKE NAPRAVE - JANUAR 2024

Nov seznam harmoniziranih standardov - NAPRAVE, V KATERIH ZGOREVA PLINASTO GORIVO - JANUAR 2024

Nov seznam harmoniziranih standardov - PLOVILA ZA REKREACIJO - JANUAR 2024

Nov seznam harmoniziranih standardov - NIZKONAPETOSTNA ELEKTRIČNA OPREMA - DECEMBER 2023

Nov seznam harmoniziranih standardov - OSEBNA VAROVALNA OPREMA - DECEMBER 2023

Nov seznam harmoniziranih standardov - RADIJSKA OPREMA - DECEMBER 2023

Nov seznam harmoniziranih standardov - INTEROPERABILNOST ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA - NOVEMBER 2023

Nov seznam harmoniziranih standardov - GRADBENI PROIZVODI - NOVEMBER 2023

Nov seznam harmoniziranih standardov - RADIJSKA OPREMA - OKTOBER 2023

Morda vas zanima