NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: NOVOSTI PRI HARMONIZIRANIH STANDARDIH

Harmoniziran standard je evropski standard, ki ga na podlagi zahteve (mandata) Evropske komisije v skladu z 10. členom Uredbe 1025/2012/EU pripravijo evropske organizacije za standardizacijo - CEN, CENELEC ali ETSI. Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) privzema vse evropske standarde v sistem slovenske standardizacije, zato imajo vsi evropski standardi oznako SIST. Dostopni so na spletni strani SIST.

Harmonizirani standardi so objavljeni kot seznami standardov za posamezne vrste proizvodov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami predpisov. Gre za tehnične specifikacije, ki dajejo preverjene strokovne rešitve za izpolnjevanje posameznih zahtev  in vsebujejo opise zahtevanih lastnosti izdelka, kot so: raven kvalitete, delovanje, varnost, mere, terminologija, simboli, pakiranje, označevanje, postopki ugotavljanja skladnosti in proizvodne metode. Glavni cilj harmonizacije je aktivna podpora gospodarstvu pri doseganju globalne konkurenčnosti, pozitiven vpliv na kakovost proizvodov ter skrb za varnost potrošnika.

Nov seznam harmoniziranih standardov - RADIJSKA OPREMA - OKTOBER 2023

Nov seznam harmoniziranih standardov - INTEROPERABILNOST ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA - NOVEMBER 2023

Nov seznam harmoniziranih standardov - GRADBENI PROIZVODI - NOVEMBER 2023

Nov seznam harmoniziranih standardov - RADIJSKA OPREMA - OKTOBER 2023

Morda vas zanima