Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: MESEČNI SEZNAMI TUJIH NOTIFIKACIJ IN NOVOSTI PRI SKLICEVANJU NA STANDARDE

Novička zajema informacije o tehničnih predpisih, standardih in postopkih za presojo skladnosti, ki so jih notificirale druge države članice EU in WTO v zadnjem obdobju in bi lahko predstavljali ovire pri mednarodnem trgovanju.

Postopek notifikacije na področju tehničnih predpisov in standardov je usmerjen v preprečevanje trgovinskih ovir pri vstopu proizvodov na tuje trge, ki bi lahko nastale zaradi različnih zahtev, ki jih sprejmejo države članice EU in Svetovne trgovinske organizacije.

Tovrstne informacije so zelo koristne za potencialne ponudnike proizvodov na evropskem in mednarodnem trgu, saj se na tak način lahko pravočasno seznanijo s tehničnimi zahtevami v pripravi.

Polna besedila notificiranih dokumentov in druge koristne informacije so na voljo v kontaktni točki SIST.

Novička pa zajema tudi informacije o novostih pri sklicevanju na standarde v predpisih, ko standardi na tak način postanejo del zakonodaje.

Več na https://www.sist.si/kontaktna-tocka/notifikacije

Mesečni seznami tujih notifikacij in novosti pri sklicevanju na standarde za APRIL 2024

Mesečni seznami tujih notifikacij in novosti pri sklicevanju na standarde za MAREC 2024

Mesečni seznami tujih notifikacij in novosti pri sklicevanju na standarde za FEBRUAR 2024

Mesečni seznami tujih notifikacij in novosti pri sklicevanju na standarde za JANUAR 2024

Mesečni seznami tujih notifikacij in novosti pri sklicevanju na standarde za DECEMBER 2023

Mesečni seznami tujih notifikacij in novosti pri sklicevanju na standarde za NOVEMBER 2023

Mesečni seznami tujih notifikacij in novosti pri sklicevanju na standarde za OKTOBER 2023

Mesečni seznami tujih notifikacij in novosti pri sklicevanju na standarde za SEPTEMBER 2023

 


Morda vas zanima