Iz dela SIST


Med 15. in 19. 9. 2021 v Celju poteka tradicionalni, že 53. Mednarodni obrtni sejem, kjer se predstavlja tudi Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, organi v sestavi ministrstva ter izvajalske institucije. Na otvoritvenem dnevu so v popoldanskem času predstavniki Slovenskega inštituta za standardizacijo udeležencem predstavili svoje delo in poudarili kako pomembni so standardi za kakovostno in varno življenje.

Z veseljem delimo informacijo, da je na voljo letno poročilo evropske standardizacije "CEN and CENELEC Annual Report 2020".

Komisija EU je na svoji spletni strani objavila poziv za posredovanje mnenj glede izzivov, s katerimi se sooča evropski standardizacijski sistem in predlogov za njegovo izboljšanje.

Evropski komite za standardizacijo (CEN) je objavil Dopolnilo 1 k standardu EN 71-3:2019 o migraciji nekaterih elementov v igračah. Nasprotujoči si nacionalni standardi bodo razveljavljeni do oktobra 2021.

Na voljo je "Varnostni pečat evropskega turizma COVID-19". Pečat je določen z dvema sporazumoma z delavnic CEN (CWA) kot del CWA 5643, ki ju je razvila delavnica CEN EUROSAFETOUR.. ...

V začetku leta 2021 je bil ustanovljen tehnični odbor SIST/TC BLC Blockchain, ki bo obravnaval standardizacijo na področju blockchain tehnologije.