Iz dela SIST


Srečanja v Bruslju 21. februarja 2018 se je udeležilo 44 predstavnikov industrije, javnega sektorja in raziskovalnih organizacij ...

Delovna skupina CEN/TC 165/WG 40 Odvod in čiščenje odpadne vode, katere naloge so priprava, pregled in revizija standardov na področju čistilnih naprav za obremenitev nad 50 populacijskih ekvivalentov, se je 25. in 26. januarja 2018 sestala v Ljubljani.

Sporočamo vam, da je Upravno sodišče RS dne 13. novembra 2017 s sodbo z opr. št. I U 478/2015-21 razsodilo, da se odločba Informacijskega pooblaščenca ...

Delovna skupina CEN/TC 156/WG 18, ki se je 20. in 21. novembra 2017 srečala v Ljubljani, pripravlja skupino standardov, ki bo urejala prezračevanje bolnišnic. …

SIST je 16. maja gostil sestanek delovne skupine CEN/TC 88/WG 5 Rigid cellular polystyrene, extruded, katere delo pri nas spremlja tehnični odbor SIST/TC TOP Toplota.