Iz dela SIST


Člani slovenskih tehničnih odborov se ob dopisnem delu, s katerim spremljajo dogajanje in novosti v slovenski, evropski in mednarodni standardizaciji, srečujejo tudi na sestankih, da lahko od strokovnem delu izmenjajo še izkušnje in obravnavajo odprta strokovna vprašanja. Več ...

V začetku novembra je SIST obiskal vrhunski japonski strokovnjak za napredne tehnologije in standardizacijo prof. dr. Yoshiaki Ichikawa ...

Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) smo 22. oktobra 2019 gostili predstavnike Ministrstva za industrijo, Agencije za standardizacijo ter Inšpektorata za delo.

Na SIST smo 15. oktobra 2019 praznovali svetovni dan standardizacije v krogu izkušenih predstavnikov standardizacije, ...

Vabljeni k branju oktobrske izdaje revije ETSI.

Za nami je uspešno izveden dogodek, na katerem smo povsem praktično demonstrirali, kakšna je vloga standardov in kako je njihova uporaba lahko tudi tržna priložnost za podjetja.