Tekstilni izdelki – Ginetex


Označevanje vzdrževanja tekstila (SIST - uradni zastopnik simbolov za označevanje vzdrževanja tekstila)

S simboli za nego tekstila proizvajalec tekstilnega izdelka sporoči kupcu, kako naj izdelek čisti, da ga bo ohranil čimdlje lepega. Oznaka petih simbolov za nego daje potrebno informacijo o pranju, beljenju, sušenju, likanju in kemičnem čiščenju. Brez te informacije bi se potrošnik težko odločil za primeren postopek nege, saj ta ni odvisen samo od prevladujoče sestavine blaga, ampak tudi od drugih vlaken, dodatkov, barvanja, apreturnih postopkov in strukture blaga. Z upoštevanjem simbolov za nego se potrošnik izogne napačnim postopkom in s tem prezgodnji obrabi blaga, pri čiščenju doseže boljše rezultate in izdelek mu služi dalj časa.

Simboli za nego so torej priporočila za nego tekstilnega izdelka. Opozarjajo na postopke, ki jih tekstilno blago dopušča brez ireverzibilnih poškodb. GINETEX (Mednarodna organizacija za označevanje nege tekstilnih izdelkov) je kot lastnik simbolov za nego tekstila dovolil mednarodnemu tehničnemu odboru ISO/TC 38 Tekstilije in evropskemu tehničnemu odboru CEN/TC 248 Tekstil in tekstilni proizvodi, da jih uporabi v standardu EN ISO 3758:2012, Tekstilije - Označevanje nege s simboli, kar pomeni, da ima GINETEX nad simboli ekskluzivne pravice. V GINETEX je včlanjenih 21 držav (nacionalnih odborov), polnopravnih članic: Avstrija, Belgija, Brazilija, Češka republika, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Litva, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tunizija, Turčija in Velika Britanija.

Na svoji generalni skupščini 12. oktobra 1999 je GINETEX Sloveniji dodelil status opazovalke. Od leta 2009 dalje pa je Slovenija polnopravna članica GINETEX. S tem je GINETEX ostal imetnik blagovne znamke, SIST pa je kot član GINETEX uradni zastopnik simbolov. SIST ima pravico in dolžnost skrbeti, da se upoštevajo pravilne označbe. V okviru pravil GINETEX (več o tem in pravilnih simbolih lahko preberete na spletni strani https://www.ginetex.net/ je SIST ustanovil slovenski nacionalni odbor GINETEX, ki je hkrati tudi tehnični odbor SIST. Tako je bil 4. oktobra 2000 ustanovljen tehnični odbor SIST/TC OVT Označevanje vzdrževanja tekstila.

Tehnični odbor SIST/TC OVT Označevanje vzdrževanja tekstila spremlja delo mednarodne organizacije za označevanje nege tekstilnih izdelkov GINETEX in delo mednarodne delovne skupine ISO/TC 38/SC 2/WG 12 Označevanje nege, ter je pripravil prevod standarda SIST EN ISO 3758:2012 Tekstilije - Označevanje nege s simboli, ki ga lahko kupite preko naše spletne prodaje.