Standardi na področju ugotavljanja skladnosti


Priprava standardov skupine SIST EN ISO/IEC 17000

Standarde ISO/IEC 17000 v okviru mednarodne organizacije ISO in IEC pripravlja in vzdržuje ISO CASCO Odbor za ugotavljanje skladnosti. 

Evropski odbor za ugotavljanje skladnosti CEN/CLC TC 1 pripravlja evropske standarde EN ISO/IEC 17000 z izdelavo evropske platnice, v kateri je pojasnjeno, da privzem mednarodnega standarda ISO/IEC 17000 poteka brez sprememb vsebine. 

V okviru slovenske standardizacije člani tehničnega odbora SIST/TC UGA Ugotavljanje skladnosti stalno spremljajo delo CEN/CLC TC 1. Sodelujejo tudi pri razvoju osnutkov standardov, javni obravnavi predlogov standardov in pri formalnem glasovanju končnih predlogov standardov. Ker je SIST polnopravni član CEN in CENELEC, tehnični odbor SIST/TC UGA izdane evropske standarde privzame v roku šestih mesecev z metodo ponatisa. Trenutno so prevedeni v slovenščino standardi SIST EN ISO/IEC 17000:2005, SIST EN ISO/IEC 17020:2012, SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015, SIST EN ISO/IEC 17025:2005 in SIST EN ISO/IEC 17065:2012.