Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Cilji in poslanstvo

  • izboljšati ugled in prepoznavnost SIST,
  • izboljšati informacijski sistem za zagotavljanje strokovno-tehnične podpore organom, tehničnim delovnim telesom SIST in za prodajo standardizacijskih dokumentov in storitev SIST,
  • ohranjati polnopravno članstvo v evropskih in mednarodnih organizacijah za standardizacijo, vzdrževati procese za sodelovanje SIST s CEN, CENELEC, ETSI, ISO in IEC ter usposabljati člane tehničnih delovnih teles o postopkih nacionalne standardizacije in pravilih za sodelovanje pri pripravi evropskih in mednarodnih standardov,
  • izboljševati sodelovanje z ministrstvi za zagotovitev informacij o pripravi in spremembah tehnične zakonodaje in postopkov ugotavljanja skladnosti, usposabljati predstavnike ministrstev s področja uporabe standardov v predpisih in uporabe predpisanega postopka notificiranja standardov, tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti,
  • povečati prihodek s prodajo standardizacijskih dokumentov, informacijskih storitev in seminarjev s kotizacijo.

 

STRATEGIJA STANDARDIZACIJE SIST 2023-2030