Predstavitev SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov ter zastopa interese Slovenije v mednarodnih (ISO in IEC) in evropskih organizacijah (CEN, CENELEC, ETSI), katerih polnopravni član je. SIST omogoča enakopravno vključevanje vseh zainteresiranih v standardizacijske aktivnosti. S tem omogoča soustvarjanje evropske in mednarodne standardizacije.

SIST izvaja dejavnost skladno z letnim programom dela, ki ga v soglasju z ustanoviteljem sprejme skupščina SIST, in finančnim načrtom, ki ga v soglasju z ustanoviteljem potrdi upravni odbor SIST, v javnem interesu s poudarkom na strokovni neodvisnosti, z implementacijo temeljnih mednarodnih in evropskih načel standardizacije, ki temeljijo na konsenzu, prostovoljnosti, javnosti in odprtosti.

 

Poročilo o delu in finančno poročilo SIST za leto 2022.pdf

Poročilo o delu in finančno poročilo SIST za leto 2021

Poročilo o delu in finančno poročilo SIST za leto 2020

Program dela in finančni načrt SIST za leto 2021 – 3. različica.pdf

Program dela in finančni načrt SIST za leto 2022 - 2. različica.pdf

Program dela in finančni načrt SIST za leto 2023 – 2. različica.pdf

Program dela in finančni načrt SIST za leto 2024 – 2. različica.pdf

 

 

 


 

 

 

PODATKI O SIST

Uradno ime: Slovenski inštitut za standardizacijo
Kratica: SIST
Naslov: Ulica gledališča BTC 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Leto ustanovitve: 2000
Pričetek delovanja: 2001
Pravni status: Pravna oseba javnega prava sui generis