Razpisi za članstvo v TC


V skladu s sklepom Strokovnega sveta SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij objavljamo razpis za članstvo v novem tehničnem odboru SIST/TC Blockchain. ...

V skladu s sklepom Strokovnega sveta SIST za splošno področje objavljamo razpis za članstvo v novem tehničnem odboru SIST/TC TUR Turistične storitve.