Pravne podlage

PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE SIST

 

POSREDOVANJE IN VRSTE INFORMACIJ

  • SIST omogoča dostop do informacij v skladu s predpisi, ki določajo tudi način posredovanja informacij.

 

STANDARDIZACIJA

 

KONTAKTNA TOČKA

PRODAJA

VAROVANJE AVTORSKIH PRAVIC SIST STANDARDOV 

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

SIST v okviru izvajanja svojih aktivnosti pridobiva in obdeluje tudi osebne podatke, ki omogočajo identifikacijo osebe, kot so imena, naslovi, elektronski naslovi, digitalni odtisi, fotografije, številke osebnih dokumentov, finančni podatki itd.

SIST se je zavezal k varnemu in zaupnemu obravnavanju osebnih podatkov zaposlenih in uporabnikov s sprejetjem Pravilnika o varstvu osebnih podatkov, ki je usklajen z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVop-1) in Splošno uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podatkov (GDPR).

Zaposleni na SIST smo seznanjeni, da ima kršitev pravil o varstvu podatkov lahko za posledico disciplinske ukrepe in denarne kazni, ki jih izda Urad informacijskega pooblaščenca.