Splošni pogoji udeležbe na izobraževanjih SIST


SPLOŠNO

Splošni pogoji veljajo za vsa izobraževanja, ki jih organizira Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST). Vsak udeleženec s prijavo na posamezno izobraževanje SIST v celoti sprejema te splošne pogoje.

 

PRIJAVA

Prijava na seminar je praviloma mogoča do 3 dni pred začetkom izobraževanja (do datuma, ki je naveden na prijavnici) oz. do zapolnitve prostih mest, saj je število udeležencev omejeno.

Izpolnjene prijavnice sprejemamo po e-pošti (seminarji@sist.si) ali po navadni pošti. Prijava na izobraževanje je sprejeta, ko prejmete potrditev po e-pošti.

 

KOTIZACIJA

Višina kotizacije je navedena na posamezni prijavnici za izobraževanje. Kotizacija se poravna najpozneje 3 delovne dni pred začetkom izobraževanja na račun pri Upravi za javne prihodke 01100-6030348413, sklic na št. 00-53-DŠ prijavitelja. Račun se izda po izobraževanju.

Kotizacija običajno vključuje seminarsko gradivo, postrežbo med odmorom in potrdilo o udeležbi. Vse ostale posebnosti so navedene na prijavnici posameznega izobraževanja.

Pri plačilu kotizacije se uveljavlja 5-odstotni popust za organizacije, ki prijavijo dva ali več zaposlenih. Člani SIST in člani SIST/TC imajo pri plačilu kotizacije 20-odstotni popust. Popusti se ne seštevajo.

 

KRAJ IN ČAS IZOBRAŽEVANJA

Termini so objavljeni na spletni strani: https://www.sist.si/izobrazevanja-in-storitve/izobrazevanja/koledar-izobrazevanj

Izobraževanja SIST praviloma potekajo na sedežu SIST v Ljubljani, Ulica gledališča BTC 2, v predavalnici v 2. nadstropju.

Za parkiranje poskrbijo udeleženci sami. Ob vseh stavbah nakupovalnega središča BTC so po 9. uri na voljo brezplačna parkirna mesta.

 

ODPOVED UDELEŽBE

Pisne odjave upoštevamo do 3 delovne dni pred izvedbo izobraževanja. V tem primeru kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali ob neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti.

 

PRESTAVITEV ALI ODPOVED TERMINA IZVEDBE

V primeru premajhnega števila udeležencev ali drugega nepredvidenega dogodka si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja. V tem primeru vse udeležence pravočasno obvestimo in v celoti vrnemo vnaprej vplačano kotizacijo.

Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije in spremembe termina izobraževanja. O kakršnikoli spremembi vse udeležence pravočasno obvestimo.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa oz. zamenjave predavatelja.

 

SEMINARSKO GRADIVO

Udeleženci prejmejo seminarsko gradivo v papirni obliki. Seminarsko gradivo je avtorsko zaščiteno in je namenjeno udeležencem izobraževanja za lastno uporabo. Razmnoževanje ali distribuiranje delov ali celote brez soglasja SIST ni dovoljeno. Elektronskih verzij seminarskega gradiva udeležencem ne posredujemo.

Za morebitne strokovne napake v gradivu nosijo vso odgovornost avtorji gradiva.

 

ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

SIST si prizadeva svoja izobraževanja čim bolj ter v skladu s svojimi možnostmi in odgovornostmi približati pričakovanjem udeležencev. Zato pri vsakem izobraževanju spremljamo vaše zadovoljstvo z vprašalniki. Poleg tega pa v primeru, da z izobraževanjem niste bili zadovoljni, sprejemamo vse morebitne pripombe in pritožbe pisno v roku pet dni po zaključku izobraževanja.

Morebitno nezadovoljstvo rešujemo s sodelovanjem med udeležencem izobraževanja in SIST. Za vse pritožbe, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, pa je pristojno sodišče v Ljubljani.