Izobraževanja


Kot nacionalni organ za standarde izvaja SIST tudi pomembno nalogo izobraževanja uporabnikov. V sodelovanju s strokovnjaki iz različnih področij standardizacije organiziramo seminarje in delavnice, ki so zbrani v Koledarju izobraževanj.

Naša izobraževanja so namenjena tako članom SIST kot tudi ostalim gospodarskim subjektom, malim in srednjim podjetjem, samostojnim podjetnikom in vsem, ki v znanju vidijo ključ do uspeha na vse bolj konkurenčnem trgu. 

SIST združuje približno 600 slovenskih strokovnjakov različnih sektorjev, ki aktivno prispevajo k standardizaciji z delom v tehničnih odborih. To predstavlja pomembno bazo strokovnega znanja, ki ga delimo z udeleženci naših izobraževanj, saj številni strokovnjaki sodelujejo tudi kot predavatelji na naših seminarjih in delavnicah. Poleg tega vsebine izobraževanj pripravljamo še v sodelovanju s strokovnjaki drugih nacionalnih, evropskih in mednarodnih institucij.

Naš cilj je uporabnike seznanjati z najnovejšimi informacijami in razvojem na posameznih področjih standardizacije ter zakonodaje in s prenosom znanja, izmenjavo izkušenj in prepoznavanjem novih potreb prispevati k razvoju slovenskega in konkurenčnosti slovenskih podjetij, institucij in organizacij na evropskem in svetovnem trgu.

V okviru naše Kontaktne točke pa nudimo tudi brezplačne seminarje.

 

  Koledar izobraževanj

  Pogoji sodelovanja

 

 

Kontakt

  Tel.:  (01) 478 30 13 (tajništvo SIST)
  Faks: (01) 478 30 94

  seminarji@sist.si

Z veseljem sporočamo, da smo uspešno izvedli spletni seminar s področja osebne varovalne opreme z naslovom "SKLADNA OSEBNA VAROVALNA OPREMA NA TRGU IN NA DELOVNEM MESTU". Zaradi aktualnosti teme vas vabimo, da se nam pridružite na naslednjem terminu 22. 9. 2020 ...

Za nami je uspešno izveden dogodek, na katerem smo povsem praktično demonstrirali, kakšna je vloga standardov in kako je njihova uporaba lahko tudi tržna priložnost za podjetja.

TAIEX študijski obisk - Obveznosti živilske industrije zagotavljanja informacij potrošnikom o živilih na mesnih izdelkih v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Za nami je uspešno izveden dogodek, na katerem smo povsem praktično demonstrirali, kakšna je vloga standardov in kako je njihova uporaba lahko tudi tržna priložnost za podjetja.