Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Osebna varovalna oprema - Delovna obutev (ISO 20347:2021), SIST EN ISO 20347:2022 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 20347:2022, Osebna varovalna oprema - Delovna obutev (ISO 20347:2021)

Ta dokument določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za delovno obutev, namenjeno splošni uporabi. Zajema na primer mehanska tveganja, odpornost proti zdrsu, toplotna tveganja in ergonomski odziv. Določa tudi zahteve za delovno obutev, opremljeno s prilagojenimi vrhnjimi vložki, prilagojeno delovno obutev ali individualno izdelano prilagojeno delovno obutev. Ta standard ne zajema lastnosti dobre vidnosti zaradi interakcije z oblačili (npr. hlače pokrivajo obutev) in razmer na delovnem mestu (npr. umazanija, blato).

Posebna tveganja so obravnavana v dopolnilnih standardih, povezanih s poklici (npr. obutev za gasilce, elektroizolacijska obutev, zaščita pred poškodbami z verižno žago, zaščita pred kemikalijami in obrizgom staljene kovine, zaščita za motoriste).