Koledar izobraževanj


Spletni seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti ter pregledu zakonodaje in zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode (stroji, tlačne posode, električni in elektronski proizvodi, medicinski proizvodi, osebna varovalna oprema), podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo, predvsem ko gre za kombinirane proizvode, za katere velja več direktiv, predpisov ali uredb hkrati.

Da bi vsaj delno prispevali k spoznavanju novih zahtev standardov, predvsem pa pomagali pri reševanju konkretnih težav in problemov, smo organizirali spletni seminar, kjer bo poudarek na praksi. Poleg klasičnih otroških igrišč bomo lahko obravnavali tudi športnorekreacijske objekte, ki so vse pogosteje pojavljajo na javnih površinah, velikokrat v kombinaciji z otroškimi igrali, kar je lahko še dodaten izziv za upravljalca.