Koledar izobraževanj


Vsebina seminarja daje informacije o pomenu uporabe mednarodnih in evropskih standardov, kot je na primer SIST EN ISO 22000:2018 v živilski dejavnosti ter o bistvenih novostih v živilski zakonodaji povezanih z varstvom potrošnikov. Seminar zagotavlja razumevanje osnovnih načel v proizvodnji varne in kakovostne hrane vezane na zagotavljanje sledljivosti in označevanje živil, ki jih morajo poznati živilski strokovnjaki pri svojem delu. Hkrati daje predloge za uporabo mednarodnih/evropskih standardov pri različnih nosilcih živilske dejavnosti kot pomoč pri obvladovanju tveganj ter pri komercialni prednosti zaradi uporabe certificiranja živil oziroma prostovoljnega navajanja informacij. V seminarju bodo dane tudi informacije o razumevanju različnih označb pri potrošnikih ter pomenu poznavanja vsebin goljufij in potvorb za lažje obvladovanje tveganja v fazi proizvodnje živil.

S predstavitvijo novega standarda želimo ponovno spodbuditi nadaljevanje dela na dopolnitvah in spremembi zakonodaje, ki ureja varno delo na tem področju. Dovolj je argumentov, da se Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/1992, PVDNET) uskladi s sodobnimi evropskimi trendi na področju varnega dela pred nevarnostjo električnega toka. Nov predlog pravilnika »Pravilnik o varnosti in zdravju delavcev pri delu z električnimi postroji in električnimi inštalacijami v stavbah« je v 4. členu zapisal »Pogoje, ki jih je treba izpolniti za varno in zdravo delo z EP in električnimi inštalacijami, določajo standardi serije SIST EN 50110«.

Seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti gospodarskih subjektov glede na vlogo v tržni verigi in pregledu predpisov za namensko rabo osebne varovalne opreme glede na potrebo po zaščiti, podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali uporabo.

Ta spletni seminar bo prikazal področja, ki jih standard pokriva, nekaj praktičnih prikazov ter povezavo s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije.

Na spletnem seminarju boste izvedeli vse pomembne zahteve, ki jih je prinesel Gradbeni zakon in jih bo predvidoma novela GZ-1 ter podzakonski akti v zvezi s pogoji glede zahtevnosti objektov, zahtevami za gradbene proizvode in gradbeno dokumentacijo. Podali bomo tudi poglavitne mišljene spremembe predloga GZ-1. Pregledali bomo obveznosti zagotavljanja ustrezne skladnosti in nespremenljivosti gradbenih proizvodov ter instalacijskega materiala, ki že veljajo v skladu z Uredbo CPR, št. 305/2011 in Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), pri čemer boste izvedeli tudi, katere spremembe se obetajo tudi na področju revizije CPR.

BIM (Informacijsko modeliranje gradenj) ponuja priložnost, da se kvaliteta, transparentnost projektov in konsistentnost podatkov tekom gradbenih procesov izrazito zvišajo. Številni primeri po svetu in nekateri primeri v Sloveniji, že dokazujejo prednosti uporabe BIM in omogočajo zmanjšanje porabe časa oziroma zmanjšanje stroškov celotnega procesa gradnje. BIM metodologija sama po sebi ne rešuje vseh problemov deležnikov gradbenih procesov, a s pravim pristopom in znanjem udeležencev, ki se z njo ukvarjajo, ponuja tehnološki preboj na področju gradbeništva in izločitev napak ter slabih praks znotraj gradbene panoge.