Koledar izobraževanj


Na seminarju boste spoznali bistvene zahteve pravilnika, razložen bo pomen posameznih izrazov, podrobno bo predstavljena vsebina standarda SIST EN 61936-1 in s tem osnovni pregled, kaj standard sploh vsebuje in katere zahteve je potrebno upoštevati pri delu na vseh navedenih področjih.

Da bi vsaj delno prispevali k spoznavanju novih zahtev standardov, predvsem pa pomagali pri reševanju konkretnih težav in problemov, smo organizirali webinar, kjer bo poudarek na praksi. Poleg klasičnih otroških igrišč bomo lahko obravnavali tudi športnorekreacijske objekte, ki so vse pogosteje pojavljajo na javnih površinah, velikokrat v kombinaciji z otroškimi igrali, kar je lahko še dodaten izziv za upravljalca.

Spletni seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode (stroji, tlačne posode, električni in elektronski proizvodi, medicinski proizvodi, osebna varovalna oprema), podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo, predvsem ko gre za kombinirane proizvode, za katere velja več direktiv hkrati. Tokrat bo seminar obsežnejše namenjen obravnavi strojev, električnih in elektronskih proizvodov ter gradbenih proizvodov.