Koledar izobraževanj


Seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti gospodarskih subjektov glede na vlogo v tržni verigi in pregledu predpisov za namensko rabo osebne varovalne opreme glede na potrebo po zaščiti, podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali uporabo.

Janaurja 2021 je Slovenski inštitut za standardizacijo izdal nov prevod standarda SIST EN ISO 50001:2018. Na spletnem seminarju bodo predstavljene tudi glavne spremembe.