Koledar izobraževanj


SIST/TC TOP Toplota je v letu 2022 pripravil in sprejel standard SIST 1191:2022 Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu – Zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe. Standard navaja, kakšne lastnosti morajo imeti toplotnoizolacijski materiali, da so primerni za posamezno vrsto vgradnje (na primer prezračevano fasado, ravno streho itd.). Za posamezne vrste toplotnoizolacijskih materialov obstajajo evropski standardi, ki jih pripravlja tehnični odbor CEN/TC 88 Thermal insulation materials. Ti standardi so harmonizirani, kar pomeni, da so sestavni del evropske zakonodaje, in sicer sodijo pod Uredbo o gradbenih proizvodih (CPR) Uredba (EU) št. 305/2011.

Jeseni 2023 je izšel novi standard SIST EN ISO/IEC 27001:2023, ki prinaša pomembne novosti oz. spremembe na področju zahtev za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema upravljanja informacijske varnosti v okviru organizacije. Udeleženci se bodo seznanili s spremembami v novi izdaji standarda SIST EN ISO/IEC 27001:2023 ter izvedeli, kako to vpliva na njihov sistem upravljanja varovanja informacij (SUVI). Predstavljene bodo usmeritve, kako v poljubni organizaciji na čim učinkovitejši način preiti na novi standard ter kako si pomagati z uporabo dodatnih standardov iz družine SIST EN ISO/IEC 27000 in SIST ISO 31000. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks ter spregovorili o tem, katero dokumentacijo SUVI bo treba dopolniti, ter kako prilagoditi obstoječe preglede informacijske varnosti.