Avtorstvo pravic nad harmoniziranimi standardi ni pod vprašajem

Avtorstvo pravic nad harmoniziranimi standardi ni pod vprašajem – vendar obstaja prevladujoč javni interes za razkritje njihove vsebine

Danes, 5. marca 2024, je Sodišče Evropske unije izreklo sodbo v zadevi Case C-588/21 P, ki se nanaša na dostop javnosti do štirih harmoniziranih standardov iz Uredbe (ES) št. 1049/2001.

Sodba ne izpodbija dejstva, da so harmonizirani standardi predmet avtorske zaščite.  

Ne glede na to Sodišče Evropske unije ugotavlja, da obstaja prevladujoči javni interes za razkritje harmoniziranih standardov iz Uredbe 1049/2001, zato razveljavlja odločbo Evropske Komisije, ki zavrača možnost dostopa do štirih zahtevanih standardov.

CEN in CENELEC, kot dve od uradnih evropskih organizacij za standardizacijo in njihovih člani – nacionalni organi za standarde in nacionalni odbori 34 evropskih držav – pozdravljajo dejstvo, da Sodišče ne sledi glavni utemeljitvi prijaviteljev in generalnega pravobranilca, ki so predlagali splošno izločitev avtorske zaščite harmoniziranih standardov. Prav tako sodba ne izpodbija dejstva, da dostop do dokumentov iz Uredbe 1049/2001 ne posega v obstoječa pravila o avtorskih pravicah, ki lahko omejujejo pravico tretjih oseb do razmnoževanja ali uporabe izdanih dokumentov. 

Uspeh evropske standardizacije temelji na strokovnosti in prostovoljnem prispevku angažiranih strokovnjakov iz različnih področij kot na primer iz gospodarskih, vladnih in potrošniških organizacij, trgovskih združenj ter iz akademskih in raziskovalnih krogov.

Ta vključujoči sistem zagotavlja, da standarde lahko enostavno vpeljemo v prakso, jih stalno prilagajamo zadnjemu stanju tehnike in da so evropski standardi v veliki meri istovetni z mednarodnimi standardi. Tako zagotavljamo evropskim podjetjem pravočasne in natančne rešitve za vstopanje na skupni in svetovni trg, skladnost z evropsko zakonodajo in večjo konkurenčnost.

Na tej podlagi bo celotna skupnost CEN in CENELEC še naprej tesno sodelovala z Evropsko komisijo in vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, vključenimi v evropsko standardizacijo, da bi naš sistem pripravili na prihodnost in v korist enotnega trga ter evropskih podjetij in državljanov.