Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – november 2023.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v novembru 2023 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

V tem delu IEV, ki se nanaša na radiokomunikacije, so izrazi in definicije podani v slovenščini; poleg tega so dodani izrazi v angleščini, francoščini in nemščini.

Standard SIST ISO 21542:2022 podaja bistvene zahteve in potrebna priporočila za uresničitev varnega, vključujočega, starosti prijaznega in trajnostnega grajenega okolja, ki je dostopno in uporabno za vse. Dokument opisuje, kako naj bo stavba projektirana, zgrajena, upravljana in vzdrževana, da se osebam omogočijo: dostop in vstop v stavbo, uporaba prostorov in opreme, storitve in informacijska omrežja stavbe, izhod iz stavbe v običajnih razmerah ter evakuacija iz stavbe v sili.

Standard SIST EN 15341:2019+A1:2022 navaja ključne kazalnike uspešnosti (KPI) funkcije vzdrževanja in daje smernice za opredelitev niza primernih kazalnikov, za ocenitev in izboljšanje uspešnosti, učinkovitosti in trajnostnosti pri vzdrževanju obstoječega fizičnega premoženja, bodisi industrijskega premoženja, infrastrukturnih in javnih objektov ali transportnih sistemov idr. v okviru zunanjih in notranjih vplivnih dejavnikov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – oktober 2023.