Novi standardi


Standard SIST EN 1177:2018+AC:2019 temelji na varnostnih načelih iz standarda EN 1176-1 za opremo otroških igrišč in podaja metodo za ocenjevanje zmožnosti ublažitve udarca za podloge, namenjene za uporabo v območju udarca, kot je opredeljeno v standardu EN 1176-1. Namen tega standarda (EN 1177) je zmanjšati posledice izpostavljenosti tveganjem, ki so zaželena za razvoj otrok v skladu z načeli iz standarda EN 1176-1.

Standard SIST IEC 60076-8:2001 se nanaša na močnostne transformatorje, ki so v skladu s publikacijami IEC 60076.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – december 2022.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v decembru 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Standard SIST EN 50561-3:2016 določa mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik radijskih motenj za hišne komunikacijske aparate, ki uporabljajo nizkonapetostno električno inštalacijo kot prenosni medij.

Standard SIST EN IEC 61000-6-1:2019 obravnava zahteve za elektromagnetno odpornost, se uporablja za električno in elektronsko opremo, namenjeno za uporabo na stanovanjskih, poslovnih, javnih in manj zahtevnih industrijskih lokacijah. Obravnavane so zahteve za odpornost v frekvenčnem območju 0 Hz do 400 GHz. Pri frekvencah, za katere zahteve niso podane, preskusi niso potrebni.