Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v decembru 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – december 2021.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – november 2021.

Zahteve, ki jih vsebuje ta dokument, proizvajalcem zagotavljajo okvir, znotraj katerega so sistematično uporabljene izkušnje, vpogled in presoja za obvladovanje tveganj, povezanih z uporabo medicinskih pripomočkov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v novembru 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Velja za nizkonapetostne in posebno nizkonapetostne napeljave, ki vsebujejo generatorje, namenjene za neprekinjeno ali občasno dobavo in za celotno ali del napeljave.