Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v decembru 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Standard SIST EN 50561-3:2016 določa mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik radijskih motenj za hišne komunikacijske aparate, ki uporabljajo nizkonapetostno električno inštalacijo kot prenosni medij.

Standard SIST EN IEC 61000-6-1:2019 obravnava zahteve za elektromagnetno odpornost, se uporablja za električno in elektronsko opremo, namenjeno za uporabo na stanovanjskih, poslovnih, javnih in manj zahtevnih industrijskih lokacijah. Obravnavane so zahteve za odpornost v frekvenčnem območju 0 Hz do 400 GHz. Pri frekvencah, za katere zahteve niso podane, preskusi niso potrebni.

Standard SIST HD 60364-7-722:2019 podaja zahteve za napajanje električnih vozil.

Standard SIST EN IEC 61000-3-11:2019 obravnava oddajanje napetostnih sprememb, napetostnih kolebanj in flikerja, ki jih proizvede oprema in se odražajo v javnem nizkonapetostnem napajalnem sistemu.

Standard SIST EN 50549-1:2019 določa tehnične zahteve za zaščitne funkcije in obratovalne zmogljivosti proizvodnih postrojev, ki naj bi delovali vzporedno z nizkonapetostnimi distribucijskimi omrežji.