Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


Standard SIST EN ISO 52016-1:2017 je eden iz skupine standardov, katerih namen je uskladiti metodologijo za ocenjevanje energijskih lastnosti stavb. V nadaljevanju se ta skupina imenuje "nabor standardov EPB". Vsi standardi EPB sledijo posebnim pravilom, s katerimi se zagotavljajo splošna doslednost, nedvoumnost in preglednost.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – oktober 2022.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v oktobru 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v septembru 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – september 2022.

Standard SIST ISO 55001:2014 določa zahteve za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja za obvladovanje premoženja, imenovanega "sistem obvladovanja premoženja".