Novi standardi


Standard SIST EN 4179:2017 določa minimalne zahteve za usposobljenost in certificiranje osebja, ki izvaja neporušitvene preiskave (NDT), neporušitveno pregledovanje (NDI) ali neporušitveno vrednotenje (NDE) v letalski in vesoljski proizvodnji, servisu, vzdrževanju in obnovi.

Standard SIST EN ISO/IEC 17000:2020 določa splošne izraze in definicije, povezane z ugotavljanjem skladnosti (vključno z akreditacijo organov za ugotavljanje skladnosti) in uporabo ugotavljanja skladnosti za pospeševanje trgovine.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v decembru 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – december 2021.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – november 2021.

Zahteve, ki jih vsebuje ta dokument, proizvajalcem zagotavljajo okvir, znotraj katerega so sistematično uporabljene izkušnje, vpogled in presoja za obvladovanje tveganj, povezanih z uporabo medicinskih pripomočkov.