Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v oktobru 2019 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – september 2019.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v septembru 2019 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v juliju in avgustu 2019 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – julij-avgust 2019.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v juniju 2019 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.