Novi standardi


Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – junij 2021.

Tehnično poročilo SIST-TP IEC/TR 61000-3-6:2016 obravnava dodeljevanje zmogljivosti sistema, da absorbira motnje.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v maju 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – maj 2021.

Tehnično poročilo SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015 določa svetlobnotehnične razrede, podane v EN 13201-2, in podaja smernice za izbiro najustreznejšega svetlobnotehničnega razreda za dano situacijo.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – april 2021.