Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v oktobru 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – oktober 2021.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – september 2021.

Namen tega evropskega standarda je določiti kazalnike energijske učinkovitosti inštalacij cestne razsvetljave. Standard uvaja dve metriki, kazalnik gostote moči (PDI) DP in kazalnik letne porabe energije (AECI) DE, ki naj se vedno uporabljata skupaj.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v septembru 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

V mesecu septembru 2021 smo v slovenskem jeziku izdali dodatka in popravek k standardu SIST HD 60364-6:2016.