Novi standardi


Ta del IEC 61010 podaja splošne varnostne zahteve za naslednje vrste električne opreme in njihove pribore, kjerkoli so namenjeni, da bodo uporabljeni. ...

Ta dokument določa računski model za ocenjevanje zvočne izolirnosti ali razlike ravni zvočnega tlaka fasade ali druge zunanje površine stavbe. ...

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – november 2020.

Posebne zahteve, kot so določene v tem delu HD 60364, so uporabne za izmenične in enosmerne inštalacije premičnih ali prenosnih enot. ...

Ta standard določa minimalne zahteve za povezave in komunikacije v socialnem alarmnem sistemu.

Ta standard določa minimalne zahteve za socialni alarmni sistem. ...