Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – maj 2021.

Tehnično poročilo SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015 določa svetlobnotehnične razrede, podane v EN 13201-2, in podaja smernice za izbiro najustreznejšega svetlobnotehničnega razreda za dano situacijo.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – april 2021.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v aprilu 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Živila lahko kupujemo po vsem svetu, vendar – ali so vsa živila varna? Za zagotavljanje kakovostne in varne prehrane potrebujemo zanesljiva orodja in metode za oceno živil, ki jih užijemo – temu so namenjeni standardi. . ...

Ta del IEC 61000 obravnava prevajane motnje v frekvenčnem območju od 0 kHz do 9 kHz. Podaja numerične ravni združljivosti za industrijske in nejavne elektroenergetske razdelilne sisteme z nazivnimi napetostmi do 35 kV in nazivno frekvenco 50 Hz ali 60 Hz. ...