Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu aprilu 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – april 2017.

V skupini standardov EN 71, ki obravnava varnost igrač, je CEN decembra 2016 objavil novo izdajo standarda EN 71-12:2016 o n-nitrozaminih in N-nitrozabilnih snoveh v igračah. Ta novi standard bo objavljen kot slovenski standard SIST aprila 2017.

V današnjem načinu življenja nismo nikdar dovolj previdni, ko gre za varnost informacij. Varovanje osebnih zapisov in poslovno občutljivih informacij je ključnega pomena.

Zavod DOSTOP in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije sta izdala priročnik »Z belo palico po mestu« za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – november 2016.