Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v aprilu 2019 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – april 2019.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v marcu 2019 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki – marec 2019.

Ta del IEC 60071 se uporablja za trifazna izmenična omrežja z najvišjo napetostjo opreme nad 1 kV. Določa postopek za izbiro naznačenih vzdržnih napetosti za fazno (dozemno), medfazno in vzdolžno izolacijo opreme in postavitve teh omrežij. Prav tako podaja sezname standardnih vzdržnih napetosti, iz katerih naj se izberejo naznačene vzdržne napetosti.

Ta dokument določa zahteve za sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu (OH&S) ter podaja napotke za njegovo uporabo, da organizacijam omogoča zagotoviti varna in zdrava delovna mesta s preprečevanjem z delom povezanih poškodb in okvar zdravja ter proaktivno izboljševanje njihovega izvajanja zdravja in varnosti pri delu.