Novi standardi


Ta dokument opisuje razmerje med kazalniki EPB, zahtevami EPB in stopnjami EPB ter obravnava pomembnost projektno specifičnih prilagojenih vrednosti ...

Ta del standarda IEC 62271 velja za stikalne in krmilne naprave za izmenični tok, zasnovane za notranjo in/ali zunanjo montažo ...

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – september 2020.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v septembru 2020 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Obveščamo vas, da s 1. julijem 2020 objavljamo tehnično specifikacijo SIST-TS 1200:2020, Specifikacija za osebne polobrazne maske. Za dostop do specifikacije izpolnite ...

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v juliju in avgustu 2020 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.