Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – oktober 2020.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v oktobru 2020 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Nabor standardov za oceno EPB v svojih izhodnih podatkih ustvarja veliko število skupnih in delnih kazalnikov EPB, ki jih je mogoče uporabiti za različne namene...

Ta dokument opisuje razmerje med kazalniki EPB, zahtevami EPB in stopnjami EPB ter obravnava pomembnost projektno specifičnih prilagojenih vrednosti ...

Ta del standarda IEC 62271 velja za stikalne in krmilne naprave za izmenični tok, zasnovane za notranjo in/ali zunanjo montažo ...

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – september 2020.