Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v februarju 2019 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki – februar 2019.

Ta dokument zagotavlja smernice o obvladovanju tveganja, s katerim se soočajo organizacije. Uporabo teh smernic je mogoče prilagoditi vsaki organizaciji in njenemu kontekstu.

Ta del IEC 62446 opredeljuje informacije in dokumentacijo, ki mora biti izročena uporabniku ob prevzemu nameščenega in na omrežje priključenega fotonapetostnega sistema.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v januarju 2019 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – januar 2019.