Novi standardi


Ta standard določa minimalne zahteve za povezave in komunikacije v socialnem alarmnem sistemu.

Ta standard določa minimalne zahteve za socialni alarmni sistem. ...

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v novembru 2020 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Dokument določa računske modele, oblikovane za ocenjevanje izolirnosti pred udarnim zvokom med prostori v stavbah, pri katerih se uporabljajo predvsem izmerjene vrednosti, značilne za direktni in indirektni stranski prenos zvoka preko gradbenih elementov, ki so vključeni pri prenosu zvoka, ter teoretično izpeljane metode širjenja zvoka po gradbenih elementih. ...

Dokument podaja računske modele, oblikovane za ocenjevanje izolirnosti pred zvokom v zraku med mejnimi prostori, pri katerih se uporabljajo predvsem izmerjene vrednosti, ...

Ta del evropskega standarda določa bistvene zahteve za opremo in zaščitne naprave za vodocevne kotle, kot je določeno v standardu EN 12952-1, kar zagotavlja varno delovanje kotla v dovoljenih mejah (tlak, temperatura itd.). ...