Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


Ta del standarda EN 61643 se uporablja za naprave za prenapetostno zaščito pred neposrednimi in posrednimi učinki strele ali drugih prehodnih prenapetosti. ...

Ta dokument določa zahteve za vzpostavljanje, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema upravljanja z energijo. Predvideni rezultat je omogočiti organizaciji sistematičen pristop k nenehnemu izboljševanju energetske učinkovitosti in sistema upravljanja z energijo. ...

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v januarju 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – januar 2021.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – december 2020.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v decembru 2020 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.